Search

Forum službi zapošljavanja

Problemi mladih i njihovog zapošljavanja navedeni su kao prioritieti u strateškim dokumentima na svim niovima odlučivanjau sektoru zapošljavanja, ali je utisak da šira javnost u BiH o ovome nije dovoljno informisana. Kako bi informisao širu javnost i podigao svijest o pitanjima mladih, u saradnji sa svojim partnerima YEP je do kraja druge faze implementacije Projekta (do kraja marta 2016) organizovao 12 Foruma o zapošljavanju mladih, periodičnih jednodnevnih događajaja zamišljenih kao prostor okupljanja svih vodećih aktera u oblasti zapošljavanja mladih u BiH.

Osnovni razlog za organizovanje Foruma je konstantan nedostatak dijaloga u oblasti zapošljavanja mladih u BiH. Manjak komunikacije, a samim tim i saradnje ne omogućava sinergiju, nadogradnju niti razvoj efektnih politika i mjera u ovoj oblasti.

Druge objave u kategoriji