Search

GOPA uspostavlja Klubove za traženje posla u Hrvatskoj

Mike Chambers, dugogodišnji ekspert Projekta zapošljavanja mladih u BiH i zaposlenik GOPA mbH, je rukovodilac projekta Mladi na tržištu rada u Hrvatskoj. Predstavljanje projekta „Mladi na tržištu rada“ održano je 7. lipnja 2010. u Informacijskom centru Europske unije u Zagrebu. Opći cilj projekta je smanjenje nezaposlenosti mladih, a njegova svrha je promoviranje i poticanje zapošljavanja mladih na regionalnoj razini kroz kreiranje i provedbu aktivne politike tržišta rada, uvažavajući pri tom partnerski pristup.

Projekt se provodi u sklopu IV komponente IPA programa „Razvoj ljudskih potencijala“. Sama provedba projekta započela je u siječnju 2010. godine, a trajat će do srpnja 2011. godine. Ukupna vrijednost projekta je 1.100.000 eura. Hrvatski zavod za zapošljavanje je korisnička institucija projekta odnosno partner u provedbi projekta koji provodi konzorcij predvođen njemačkom konzultantskom tvrtkom GOPA Worldwide Consultants. Projekat je upješno uveo koncept Klubova za zapošljavanje u Hrvatskoj, a u Projektu su korišteni svi materijali razvijeni od strane Projekta za zapošljavanje mladih u BiH. Osim klubova za zapošljavanje projekt „Mladi na tržištu rada” predstavio je HZZ-u sredstva i smjernice za promicanje samozapošljavanja i volontiranja te niz drugih ideja.

U Zagrebu je održana Konferencija o inovativnim uslugama i načinima pružanja usluga u sklopu projekta „Mladi na tržištu rada” kako bi se predstavile nove usluge, ideje i pristupi koje će Hrvatski zavod za zapošljavanje usvojiti i primjenjivati s ciljem učinkovitije borbe protiv problema nezaposlenosti mladih u Hrvatskoj, piše nacional.hr
„Visoka stopa nezaposlenosti mladih osoba u Hrvatskoj, u starosti od 15 do 24 godine je obilježje našeg tržišta rada” izjavila je Ankica Paun Jarallah, ravnateljica Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

„Naravno, Hrvatska nije jedina država koja se suočava s problemom nezaposlenosti u ovoj dobnoj skupini. Većina zemalja suočava se sa sličnim poteškoćama. Nezaposleni mladi imaju iste ciljeve kao i nezaposleni ostalih dobnih skupina – žele naći dobar posao i zarađivati novac koji će im omogućiti bolji život. Međutim, mladi su specifična skupina. Često im nedostaje životnog iskustva, praktičnih vještina, a katkad i discipline. Navedeno ih čini ranjivijima tijekom teškog procesa traženja posla. Zaključili smo da mladi nezaposleni trebaju sustavniju podršku i vodstvo HZZ-a od ostatka nezaposlenih, a i dobro to prihvaćaju” rekla je ravnateljica.

U nizu novih usluga koje je predložio projekt „Mladi na tržištu rada” ističu se Vijesti.

„Vijesti su intenzivno trotjedno iskustvo u skupini do 10 sudionika. Mladi nezaposleni dolaze gotovo svakodnevno tijekom 3 tjedna za vrijeme kojih prolaze opsežan trening vještina traženja posla, a zatim im voditelj kluba zadaje ciljeve koje trebaju ispuniti.” kaže Michael Chambers, britanski konzultant koji je vodio projekt „Mladi na tržištu rada” proteklih 16 mjeseci. „Klubovi su bili uspješni u drugim zemljama, a čak i do 80% sudionika našlo je posao tijekom djelovanja Kluba za zapošljavanje i u periodu od 3 mjeseca nakon završetka.”
Piloti klubova za zapošljavanje uspostavljeni su u dvije područne službe HZZ-a (Zadar i Karlovac). Izabrani savjetnici obučeni su za voditelje klubova i u svakoj područnoj službi održana su dva Kluba za zapošljavanje u ožujku i travnju 2011. koja su obuhvatila ukupno 30 nezaposlenih mladih.

„Rezultati iz dvije pilot područne službe bili su impresivni” kaže Chambers. „Trećina sudionika našla je posao tijekom 3 tjedna, a ostali nastavljaju tražiti posao koristeći vještine i motivaciju stečenu u Klubu. Neki sudionici promijenili su pristup traženju posla – počeli su tražiti i u udaljenijim područjima, razmotrili različite poslove koji bi im bili prihvatljivi, upisali tečajeve s ciljem povećanja zapošljivosti”.

Osim klubova za zapošljavanje projekt „Mladi na tržištu rada” predstavio je HZZ-u sredstva i smjernice za promicanje samozapošljavanja i volontiranja te niz drugih ideja. Brojni savjetnici HZZ-a prošli su osposobljavanje za učinkovitu komunikaciju s mladima i radionice usmjerene na vještine traženja posla koje će se temeljiti na filmovima nabavljenima u sklopu projekta.

(YEP i nacional.hr)

Druge objave u kategoriji