Search

Havaji: YEP utiče na globalne prakse podrške preduzetništvu mladih

Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se implementira uz podršku Vlade Švicarske, uspostavio je saradnju sa IEEE na organizaciji IEEE/YEP Student and Young Professional Congress BiH 2016 (IEEE SYPC BiH 2016). Od svog osnivanja 1884. godine, do danas IEEE (The Institute of Electrical and Electronics Engineers) je postalo najveće svetsko udruženje inžinjera elektrotehnike koje je posvećeno unapređenju tehnoloških inovacija kako bi se doprinijelo razvoju društva. Na Kongresu je predstavljen određeni broj inovacija razvojenih od strane studenata uz podršku mentora. Mentori su sa studentima raditi 8 sedmica na razvoju inovacija, po metodologiji koju je razvio Projekat zapošljavanja mladih u saradnji sa La Trobe University. Na ovaj način se radi sa studentima na razvoju inovacija i preduzetničkih poduhvata, ali se u konačniti reformiše i obrazovni sistem. 

Danas je na Havajima u Four Seasons Resort O‘ahu (Ko Olina) na retreatu odbora IEEE diretora Edi Čustović predložio promjenu pristupa podrške preduzetništvu u nerazvijenim zajednicama širom svijeta, a što je zapravo prezentacija onoga što je urađeno u Bosni i Hercegovini krajem prošle godine. Model jača uticaj tehničkog zanja koje IEEE ima i pomaže tranziciju od ideje prema komercijalnim proizvodima i uslugama. Cijeli koncept je razvijen i pilotiran u okviru saradnje Projekta zapošljavanja mladih i La Trobe University, uz podršku Vlade Švajcarske. Direktori IEEE su sa velikim interesom bili uključeni u diskusiju prezentovanog pristupa, a postoji velika vjerovatnoća da će IEEE prihvatiti predložene promjene. 

Rad u Bosni i Hercegovini se nastavlja naredne sedmice, kada je planiran sastanak timova koji su razvijali tehnološke inovacije, te dogovor oko narednih koraka vezano za razvoj ideja, razvoj prototipova, ali i komercijalizaciju onih ideja koje su već došle do tog stepena razvoja. 

Druge objave u kategoriji