Search

Hrvatski zavod za zapošljavanje: Studijska posjeta bh Javnih službi za zapošljavanje

Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švajcarske, je organizirao studijsku posjetu Hrvatskom zavodu za zapošljavanje sa ciljem da se predstavnici Javnih službi za zapošljavanje Bosne i Hercegovine i Agencije za rad i zapošljavanje BiH upoznaju – generalno sa radom JSZZ u susjednoj Hrvatskoj, ali prije svega sa svim metodama i alatima koji se koriste kako bi se pružila podrška nezaposlenima. 
Tokom drugog dana studijske predstavnici Javnih službi za zapošljavanje su dobili priliku da posjete Regionalni ured Zagreb gdje je fokus bio na upoznavanju sa aktivnostima koje provode savjetnici u cilju podizanja konkurentnosti nezaposlenih, pomoći pri aktivnom traženju posla, izradi Individualnih planova zapošljavanja, metode i tehnike podsticanja aktivnog traženja posla kod nezaposlenih i praćenje savjetodavnog rada (uvezanost sa informacionim sistemom).

Nakon posjete Regionalnom uredu uslijedila je posjeta Centru za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK) tokom koje je učesnicima prezentovano funkcionisanje Centra, saradnja sa medijima kao i mogućnosti koje se koriste za aktiviranje nezaposlenih.

Druge objave u kategoriji