Search

Interna obuka u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske

Danas je u Banja Luci počela dvonevna obuka za zaposlene u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske koji ranije nisu prošli program Uvodne obuke, a obuku će provesti interni treneri ZZZRS Nikolina Lukić,  Snježana Elez, Mladen Vrećo te Dalibor Žunić uz stručnu podršku i monitoring tima Projekta zapošljavanja mladih (YEP) gđe Mie Hadžiahmetović, više stručne saradnice za razvoj ljudskih resursa. Obuka se provodi u zgradi Vlade Republike Srpske, što je obezbjeđeno uz podršku Ministarstva za rad i boračko-invalidsku zaštitu Republike Srpske, a predstavlja još jedan korak u institucionalizaciji sistema razvoja ljudskih kapaciteta Zavoda za zapošljavanje. Obuke moraju biti proizvod potrebe institucije, i svaka obuka mora direktno da doprinese unaprjeđenju rada na radnom mjestu.

Uvodnom obukom je do sada bilo obuhvaćeno 166 zaposlenika ZZZRS te će tokom ovog ciklusa obuke biti osposobljeno dodatnih osamnaest što govori u prilog činjenici da je ovo do sada najsveobuhvatnija obuka kada su u pitanju bh javne službe za zapošljavanje. Dodatna vrijednost pristupa koji je primjenio Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švajcarske je da obuku provode zaposlenici ZZZRS, savjetodavci i šefovi biroa koji se svakodnevno susreću sa klijentima te je ovakav kolegijalni prenos znanja zapravo garant da će Zavod na ovaj način biti u potpunosti samostalan u stručnom osposobljavanju svojih zaposlenika, kako novozaposlenih tako i onih koji trenutno rade, te se na ovaj način smanjuje potreba da se Zavod u velikoj mjeri oslanja na podršku donatora i međunarodnih projekata kao što je to do sada bio slučaj. 

Teme Uvodne obuke imaju u fokusu sve procese koji se odnose na primjenu Metoda i postupaka rada u biroima, dokumenta kojim se na jednistven način uređuju procesi i postupanje u radu sa nezaposlenima i poslodavcima za što je važan preduslov bila obuka zaposlenih. Važno je napomenuti da se po završetku obuke obavlja testiranje i certificiranje zaposlenika, a u narednom  periodu u skladu sa Kompetencijskim okvirom i razultatima Analize potreba za obukama, fokus će biti na produbljenim specijalističkim obukama u odnosu na izradu Individualnih planova za zapošljavanje i saradnju sa poslodavcima. 

0-02-04-f0f42e21d5f4885c7f3cad515adf476db260924d23d9ffa3550951f17250d6fa_full 0-02-04-ba37debf02f3751b8be202f77e088db32d7199b0d25493b40559f0f4d7b5d89f_full

Druge objave u kategoriji