Search

Reformski paket: Pripremna radionica internih trenera Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske

Sutra će u Banjoj Luci započeti dvodnevna obuka za zaposlenike Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske koji do sada nisu prošli  program Uvodne obuke koji podrazumijeva upoznavanje sa novim modelom rada ZZZRS, ali prije svega obuhvata teme koje se odnose na unapređenje savjetodavnih i administrativnih usluga u radu sa nezaposlenima i poslodavcima.

U cilju kvalitetnije obuke, danas je održana pripremna radionica za interne trenere Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske koji će sutra sprovesti obuku, a to su Nikolina Lukić,  Snježana Elez, Mladen Vrećo te Dalibor Žunić koji će se po prvi put naći u ulozi trenera za provođenje  Uvodne obuke, uz stručnu podršku gđe Mie Hadžiahmetović, više stručne saradnice za razvoj ljudskih resursa u Projektu zapošljavanja mladih (YEP).

Iako dvodnevna, Uvodna obuka koncipirana je na način da omogući usvajanje novih informacija o novom modelu, ali i praktične vježbe i igre uloga koje daju priliku da se tehnike savjetovanja vježbaju u kolegijalnom okruženju. Materijali sa obuke su dostupni i prije održavanja obuke putem online platforme www.znanje.berzarada.ba što je sasvim novi pristup u provođenju obuka koji unaprijed priprema učesnike kako bi se u radu sa trenerima i drugim kolegama mogli više posvetiti praktičnim pitanjima i provedbi na terenu. Na kraju obuke učesnici će pristupiti pismenom testu koji provjerava nivo znanja stečenog u toku obuke.

Na ovaj način se uvode interni sistemi obuke u rad Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske što je jako značajno s obzirom na veličinu i razruđenost sistema ove javne službe za zapošljavanje.

Druge objave u kategoriji