Search

Investicijska fondacija Impakt i Privredna komora FBiH uskoro potpisuju Sporazum o saradnji

Poduzetništvo je ključ napretka svake ekonomije, a u direktnoj je zavisnosti od poslovnog ambijenta i konkurentnosti, što posebno dobija na značaju u današnje post-covid vrijeme.

Business handshake photo created by rawpixel.com - www.freepik.com

Investicijska fondacija Impakt održala je sastanak sa Privrednom komorom FBiH koji je, između ostalog, imao za cilj povezivanje svih uključenih strana kako bismo osigurali što bolje uvjete poslovanja našim poduzetnicima i poduzetnicama.

Na sastanku je dogovorena saradnja u tri segmenta:

  • podrška biznisima koji su izvozno orijentirani ;
  • organizacija sajmova;
  • međusobna razmjena iskustava i informacija.

Podrška biznisima koji su izvozno orijentirani ogledat će se u pronalaženja partnera i širenja tržišta direktno i putem drugih dostupnih instrumenata, kao i  promocija firmi sa izvoznim potencijalom. Važno za napomenuti je da je samo jedan poduzetnik kojeg je Fondacija Impakt podržala, u prvom kvartalu ostvarila preko 350.000 KM izvoza.

Pandemija korona virusa utjecala je na organiziranje privrednih sajmova te je po stabilizaciji epidemioloških uvjeta već krenula organizacija sajmova koje PKFBiH uspješno provodi već duži niz godina. Privredna komora FBiH će, s cijem promocije i podrške razvoju poduzetništva, našim poduzetnicama i poduzetnicima omogućiti učešće uz povoljne uvjete.

Vrlo važna komponenta saradnje i jačanja poduzetništva u BiH je kontinuirana razmjena iskustava i informacija te je dogovorena između Investicijske fondacije Impakt i Privredne komore FBiH.

U narednom periodu planirano je da se saradnja ozvaniči i formalnim potpisivanjem Sporazuma o saradnji koja će biti temelj budućih aktivnosti.

Druge objave u kategoriji