Search

Info paket br 144: #IskoristiMogućnosti na savremenoj platformi

Mogućnosti  za mlade se redovno objavljuju u Info paketima koji sadrže informacije o raznim mogućnostima za mlade, o volontiranju, obavljanju prakse … Do sada je  objavljeno 144. Info paketa sa preko 3200 informacija, koje su pored toga što su bile dostupne on-line korištene u indivudualnom i grupnom savjetodvanju u 25 biroa širom BiH u kojima se provodi aktivna mjera Klub za traženje posla.

Na osnovu zahtjeva velikog broja korisnika info paketa, od ove sedmice je puštena u upotrebu nova savremena platforma na kojoj se oglasi mogu pregledati u realnom vremenu (od onog momenta kada budu objavljeni, a ne da novosti dolaze samo ponedjeljkom kako je to bilo do sada), 24 sata u sedmici, svakog dana  na istoj web adresi www.berzarada.ba, a ovosedmično izdanje Info-paketa možete preuzeti ovdje. Pored te inovacije od sada svi koji žele mogu doprinositi sadržaju info paketa. Naime do sada su to bili samo savjetodavci iz CISO centara javnih službi za zapošljavanje, a od sada svako ko je zainteresovan može se prijaviti i postati neko ko doprinosi kvalitetu konačnog proizvoda. Namjera je da se dobije što je moguće više lokalnih informacija od kojih mladi ljudi mogu imati koristi.

Podsjećanja radi Info – paket je zamišljen kao moderni alat za mlade koje je YEP uveo u svakodnevni savjetodavni rad u službe za zapošljavanje sa ciljem da se mladima koji su nezaposleni osigura široka paleta informacija koja im može pomoći da aktivnije pristupe riješavanju svoga statusa,  a pri tome se osnažuju i kapaciteti savjetodavaca koji u situaciji kada nema dovoljno otvorenih radnih mjesta u njihovim lokalnim zajednicama mogu mlade uputiti na korištenje drugih prilika.

Unapređenjem funkcionalnosti ovog alata namjera  je da se mladim pruže svakodnevno svježe informacije koje i dalje mapiraju savjetodavci javnih službi za zapošljavanje, ali je u svakom trenutku  moguće dobiti printanu verziju Info – paketa koju onda koriste savjetodavaci u individualnom i grupnom savjetovanju.

YEP će nastaviti sa praksom sedimične objave Info paketa, ali sada sa informacijama za koje se procijeni da su najinteresntnije mladima.

Druge objave u kategoriji