Search

Izabrani zvaničnik kojem je prestao mandat na birou ima pravo na naknadu od 355,60 KM

Bivši član Predsjedništva BiH iz reda bošnjačkog naroda Bakir Izetbegović je u nedavnom intervjuu za Televiziju N1 izjavio da će se, nakon što mu zvanično istekne mandat, prijaviti na biro za zapošljavanje. Ipak, da bi koristio to pravo, mora se odreći “bijelog hljeba”. 

Direktor Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo Muhamed Bekto kaže da izabrani zvaničnik kojem je prestao mandat ima pravo da se prijavi u ovu službu.

– Što se tiče dokumentacije, prilikom prijave kod nadležnog biroa, u zavisnosti od mjesta prebivališta, potrebno je dati na uvid ličnu kartu ili neki drugi odgovarajući identifikacioni dokument, dokaz o prijavi mjesta prebivališta ili boravišta i dokaz o stručnom obrazovanju, odnosno stručnoj osposobljenosti – rekao nam je Bekto.

Nakon toga, ako žele ostvariti i određena prava, lica koja se prijavlkjuju moraju dostaviti i dodatnu dokumentaciju.

Jedno od prava za koja Izetbegović ima zakonsku osnovu jeste i naknada za nezaposlene.

– Ako je izabrani zvaničnik tokom trajanja mandata imao potpisan ugovor o radu, ostvaruje pravo na novčanu nakanadu u visini od 40 posto prosječne neto plaće u Federaciji BiH u posljednja tri mjeseca prije prestanka radnog odnosa. Dakle, na današnji dan ta naknada bi iznosila 355,60 KM – navodi Bekto.

Državni i federalni funkcioneri mogu uživati pravo na „bijeli hljeb“ godinu dana nakon isteka mandata. Svim funkcionerima u Republici Srpskoj (RS), Zapadnohercegovačkom kantonu (ZHK) te savjetnicima u Federaciji Bosne i Hercegovine (BiH) odobrena je isplata takve naknade, najduže pola godine. Plaću mogu primati dok ne nađu drugi posao ili ne odu u penziju. Funkcioneri dobijaju „bijeli hljeb“ čak i ako su smijenjeni ili ako na funkciji provedu makar jedan dan. Nije ograničeno ni koliko puta ista osoba može to pravo koristiti.

Sa druge strane, prema Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih lica, te Pravilniku o evidencijama u oblasti zapošljavanja, osobe koje ostvaruju prihode po bilo kom osnovu veće od 25 posto od prosječne plate u Federaciji BiH brišu se sa evidencije nezaposlenih jer se smatra da sami sebi mogu priuštiti uplatu zdravstvenog osiguranja.

“Osobe iz stava 1. tač. a) i f) smatrat će se nezaposlenim ukoliko njihov prihod ne prelazi mjesečno 25 posto prosječne plaće u toku prethodne godine prema podacima Federalnog zavoda za statistiku”, navodi se u Članu 1. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih osoba. Izabrani zvaničnik kojem je prestao mandat dakle može biti na evidenciji, samo ukoliko ne koristi pravo na “bijeli hljeb”. 

 

 

 

 

 

Druge objave u kategoriji