Search

Izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju veće novčane naknade

Banjaluka – Radnici u RS koji su na birou rada završili kao tehnološki višak ubuduće bi trebalo da primaju najmanje 360 maraka mjesečne naknade i to u periodu do dvije godine dok traže novi posao.

Ovo će biti omogućeno zahvaljujući izmjenama Zakona o posredovanju u zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti koje je na posljednjoj sjednici usvojila Vlada RS, a cilj nadležnih je da poboljšaju materijalni položaj onih kojima su radne knjižice uručene bez njihove saglasnosti, krivice ili zahtjeva.

Izmjenama je planirano povećanje naknade koja bi za lica koja su radila do 15 godina trebalo da iznosi 45 odsto prosječne plate koju su ostvarili prije prestanka radnog odnosa, dok je sada taj iznos 40 odsto prosječne plate. Osobama sa 15 i više godina staža naknada će biti povećana sa dosadašnjih 45 na 50 odsto plate. Predložena je i izmjena formule za izračunavanje najniže “garantovane” naknade koja je trenutno 30 odsto prosječne plate za prethodnu godinu, što nominalno iznosi oko 256 KM, na 80 odsto najniže plate u RS za tekuću godinu, što nominalno iznosi oko 360 KM. Osim toga, produženo je i trajanje prava na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti za radnike sa najdužim stažom sa 12 na 24 mjeseca.

Direktor Zavoda za zapošljavanje RS Miroslav Vujičić kaže za “Glas Srpske” da se u te izmjene krenulo s ciljem da se licima koja su dobila otkaz pomogne da lakše premoste period do pronalaska novog posla.

– Primijetili smo da se iz godine u godinu broj lica na biroima koja su korisnici novčane naknade smanjuje. Naš cilj nije da stimulišemo netraženje posla, već želimo da poboljšamo položaj ljudi koji su ostali bez posla – istakao je Vujičić.

Prema podacima zavoda, na kraju aprila ove godine novčanu naknadu je primalo 1.828 evidentiranih lica, dok je u istom mjesecu lani tu naknadu primalo 1.879 lica.

Inicijativu za produžetak trajanja prava na naknadu za vrijeme nezaposlenosti i povećanje tog iznosa još prije nekoliko godina pokrenuo je Savez sindikata RS.

– To je jedna od naših inicijativa koja je sadržana i u memorandumu koji smo potpisali sa Vladom, a koja je dobila formu nacrta i ide u redovnu skupštinsku proceduru. Tražili smo da i u situaciji kada radnik sam traži raskid ugovora jer mu poslodavac ne isplaćuje platu, to ne smije biti kočnica da ostvari pravo na naknadu kada se prijavi na biro – istakla je predsjednica Saveza sindikata RS Ranka Mišić.

Vlada je na posljednjoj sjednici usvojila i izmjene Zakona o zdravstvenom osiguranju, zahvaljujući kojima će biti stvoreni uslovi za razdvajanje sticanja statusa nezaposlenog lica od prava na zdravstveno osiguranje o trošku Republike.

U Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite RS navode da će nezaposleni na evidenciji zavoda, bilo da su aktivni tražioci posla ili da su tamo zbog ostvarivanja nekog drugog prava, pa i zdravstvenog osiguranja, to pravo ostvarivati putem Fonda zdravstvenog osiguranja.

– Sva lica koja su na birou prelaze na Fond zdravstvenog osiguranja i niko ne gubi pravo na zdravstveno osiguranje. Na taj način zavod će se baviti isključivo poslovima za koje je registrovan – pojasnili su u ministarstvu.

U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS kažu da je najvažnije ostaviti određeni prelazni period kako bi bile razdvojene evidencije, a osiguranici nesmetano ostvarili pravo na zdravstvenu zaštitu.

– To su lica bez prihoda, odnosno ona koja nisu osigurana po nekom drugom osnovu, a pri tome nisu u stanju da sama plaćaju zdravstveno osiguranje. Tako ćemo spriječiti i zloupotrebe sistema, jer neka lica formalno rade u inostranstvu, a ostvaruju prava na teret osiguranika koji plaćaju doprinose u Srpskoj – naveli su u Ministarstvu zdravlja.

Vujičić ističe da će te izmjene zavodu omogućiti mnogo precizniju sliku o radnoj snazi kojom raspolaže.

– Na taj način trebalo bi i da budu smanjene zloupotrebe, odnosno broj onih koji rade u sivoj zoni, a vode se na birou samo radi zdravstvenog osiguranja – rekao je Vujičić.

Novac za naknade

U Ministarstvu rada i boračko-invalidske zaštite RS navode da, uprkos povećanju trajanja prava i iznosa naknade za vrijeme nezaposlenosti, novac za isplatu nikako ne može biti sporan.

– Naknada je zakonska kategorija i sredstva se redovno planiraju u budžetu – naveli su u ministarstvu.

Druge objave u kategoriji