Search

Prijava na biro prestaje biti osnova za zdravstveno osiguranje

Status nezaposlenog lica trebalo bi i u Srpskoj, po prvi put, da bude odvojen od prava za zdravstveno osiguranje o trošku Republike, kako je to uređeno i u okruženju.

Najavili su to prije nekoliko dana iz Vlade RS, kada su usvojili nacrte izmjena i dopuna Zakona o posredovanju u  zapošljavanju i pravima za vrijeme nezaposlenosti, te Zakona o zdravstvenom osiguranju RS.

U praksi bi, saznaje Srpskainfo, to trebalo da znači da će za sve one koji su sada prijavljeni na evidenciju Zavoda za zapošljavanje RS samo pasivno, odnosno radi ostvarivanja drugih prava kao što je zdravstveno osiguranje, to pravo na osiguranje ubuduće pojedinačno utvrđivati. Po ovoj ideji, da biste imali zdravstveno osiguranje o trošku RS više neće biti dovoljno samo da se prijavite na evidenciju Zavoda.

Zvanično objašnjenje Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite o tome na koji način će se tačno ovo raditi, šta će donijeti ljudima na evidenciji Zavoda, te na koliko ljudi u Srpskoj bi ove promjene trebalo da se odraze, još čekamo, ali nezvanično nam je objašnjeno da to ne znači da će bilo ko ostati bez prava na zdravstveno osiguranje, već da se može promijeniti samo osnov za to osiguranje.

Tim pitanjima se, međutim, neće nikako baviti Zavod za zapošljavanje, koji bi ubuduće trebalo da definiše samo aktivnu ponudu radne snage u Srpskoj, već bi to trebalo da bude posao Fonda zdravstvenog osiguranja.

U Ministarstvu zdravlja i socijalne zaštite RS ističu da je osnovna namjera da se razdvoje one kategorije koje su na evidenciji Zavoda za zapošljavanje samo zbog ostvarivanja prava na zdravstvenu zaštitu.

 

– Ovakva vrsta evidencije nije slučaj nigdje u zemljama regiona, jer je uloga Zavoda za zapošljavanje upravo posredovanje pri zapošljavanju i ona se kao takva treba ostvarivati. Naime, u zemljama okruženja nezaposlena lica, izuzev onih koji primaju novčanu naknadu sa Zavoda, a što je manje od dva odsto od ukupnog broja nezaposlenih, ne ostvaruju pravo na zdravstveno osiguranje posredstvom Zavoda. Nezaposlena lica koja nisu osigurana po drugom osnovu pravo na zdravstveno osiguranje ostvaruju direktno u fondovima zdravstvenog osiguranja – objašnjavaju u ovom ministarstvu.

Ništa od toga neće se, ipak, raditi preko noći, te iz ovog ministarstva ističu da je najvažnije da se ostavi određeni prelazni period kako bi se razdvojile evidencije, a osiguranici nesmetano ostvarivali pravo na zdravstvenu zaštitu.

– U konkretnom slučaju to su lica bez prihoda, odnosno ona koja nisu osigurana po nekom drugom osnovu, a pri tome nisu u stanju da sami plaćaju zdravstveno osiguranje – navode u Ministarstvu.

Jedan od razloga da se pređe na ovo za Srpsku potpuno novo rješenje jeste da se spriječe i zloupotrebe sistema.

Kako navode, neki ljudi ostvaruju prihode po raznim osnovama, formalno su nezaposleni ili rade u inostranstvu, a ostvaruju prava na teret osiguranika koji plaćaju doprinose u Republici Srpskoj, te bi to sada trebalo da se mijenja.

Rješenja za zdravstveno osiguranje nezaposlenih u zemljama okruženja su različita, ali se njima uglavnom bave fondovi zdravstvenog osiguranja, a ponegdje su na snazi i imovinski cenzusi.

Druge objave u kategoriji