Search

Izrada Kataloga procesa u JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Javna služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo u posljednje tri godine prednjači kada je u pitanju reforma rada JSZ u BiH pa je tako ova služba nakon tesitiranja novih metoda rada u Birou Novo Sarajevo postepeno radila na prenošenju ovih praksi u ostale biroe u Kantonu Sarajevo koji zadovoljavaju tehničke i prostorne preduslove te je i prva služba u FBiH koja je uvela sistem za praćenje i mjerenje učinaka.

Manadžment JUSZZKS na čelu sa direktorom Igorom Kamočajijem je prepoznao potrebu za daljim unapređenjem  funksionisanja JUSZZKS  te je sa time u vezi  odlučeno da se u JUSZZKS, u narednom periodu fokusira na jačanje sistema za elektronsko upravljanje dokumentima (Document Management System)  a  Vlada Švicarske i Projekat zapošljavanja mladih će cijelom procesu pružiti stručnu i tehničku podršku.

Uvođenjem sistema za elektronsko upravljanje dokumentima u JUSZZKS, osigurava se da zaposlenici Službe  pravovremeno dobijaju potrebne informacije, dokumente i alate potrebne za efikasno rješavanje poslovnih zadataka.

Jučer je u prostorijama ove Službe održan radni sastanak zaposlenika JUSZZKS te je nastavljen rad na izradi Kataloga procesa (dokumenta kojim se mapiraju svi poslovni procesi i administrativne procedure u JUSZZKS).

Izradu Kataloga procesa je važan preduslov odnosno dokument za funkcionisanje svake organizacije,  te će u roku narednih deset dana ovaj dokument biti finaliziran, nakon toga će se pristupiti i uvođenju sistemu za elektronsko upravljanje dokumentima.

Druge objave u kategoriji