Search

Polaznici obuka upoznaju se sa radom industrije namještaja u Švajcarskoj

Radnici sa diplomom srednje stručne škole moraju proći dodatnu praktičnu obuku unutar preduzeća, dok se zaposleni univerzitetski diplomci suočavaju sa problemima u prenošenju svog teorijskog znanja u praksu. Ovo posebno vrijedi za pozicije u okviru srednjeg rukovodećeg osoblja u preduzećima u drvnoj industriji. U pokušaju da odgovori na ove izazove, PrilikaPlus kojeg podržava Vlada Švicarske, realizuje projekat Razvijanje liderstva i vještina u industriji namještaja i prerade drveta čije aktivnosti podržava Vlada Švajcarske a implementira Centar za razvoj i saradnju pri Univerzitetu za primjenjene nauke iz Berna u saradnji sa Centrom za specijalističku edukaciju “Format” iz Sarajeva.

Realizacija projektnih aktivnosti podrazumijeva obuku polaznika iz srednjeg i višeg nivoa menadžmenta kompanija drvoprerađivačke industrije iz BiH kao i stručnjaka koji su uključeni u edukaciju u ovom sektoru. Drugi značajan segment implementacija obuhvata upoznavanje sa švajcarskim iskustvom u oblasti održive interakcije između relevantnih državnih, entitetskih i opštinskih organa, obrazovnih institucija za odrasle i institucija formalnog obrazovanja te izabranih tehničkih industrija u oblasti stručnog obrazovanja i obuke.svicarska sfj 2

 

Projekat je osmišljen i pokrenut sa namjerom da polaznicima obrazovnih ciklusa ponudi praktična znanja i vještine koje će primijeniti u svojim kompanijama. Obuka, koju realizuju renomirani stručnjaci sa Univerziteta za primjenjene nauke u Bernu, omogućiće polaznicima da identifikuju problem u poslovnom okruženju i području odgovornosti, planiraju i implementiraju promjene, primjene nove tehnologije te osiguraju kvalitet procesa proizvodnje.

svicarska 3

Projekat se zasniva na primjenjivosti, a podrazumijeva seminarski tip predavanja, grupnih radova i pisanja projekata za svoju firmu uz pomoć eksperata iz Berna. Pojedini učesnici će biti pozvani da rade kao ko-treneri u sljedećem ciklusu obuke. Svaki obrazovni ciklus se sastoji od četiri petodnevna nastavna modula u BiH i jednog dužeg koji se realizuje u Švajcarskoj. Prvi modul prvog obrazovnog ciklusa, realizovan je u septembru 2015. godine. Vrijednosti programa je 930 000 švajcarskih franaka a trajaće do novembra 2018. godine.

svicarska 4

 

 

Druge objave u kategoriji