Search

Javne nabavke – izazovi i pravilno provođenje procedura

Danas se u Sarajevu održava obuka koja fokusu ima procedure u procesima javnih nabavki sa svim elementima koji podrazumijevaju fer i trensparentan pristup, tačnost i pravovremenost u poslovanju. 

U obuci učestvuju i članice tima Projekta zapošljavanja mladih (YEP) kako bi se osigurala pravilna procedura javnih nabavki u sklopu projektnih aktivnosti, ali prije svega kako bi se pratili najnoviji tokovi i zakonske procedure koje se relativno često mijenjaju u ovoj oblasti.

Generalni pristup Projekta zapošljavanja mladih je kontinuirano ulaganje u projektni tim kako bi se u svakom trenutku moglo odgovoriti svim eventualnim otvorenim pitanjima u procesu implementacije. Nadalje će YEP uz podršku Vlade Švajcarske u narednom periodu organizirati obuke i za zaposlenike Javnih službi za zapošljavanje koji su u ovim institucijama odgovorni za finansijske aspekte u poslovanju odnosno za procedure javnih nabavki kako bi se osiguralo da se unaprijedi rad JSZZ i u ovoj oblasti. 

Obuka- Procedure u javnim nabavkama

Druge objave u kategoriji