Search

Javni poziv za mlade, projekat "Obuči se, zaposli se", Doboj i Petrovo

JAVNI POZIV MLADIMA DOBOJA I PETROVA

Za prijavu na sljedeće programe obuke

  1. Program obuke stolara namještaja
  2. Program obuke osposobljavanja šivača

Centar za menadžment, razvoj i planiranje – MDP Inicijative iz Doboja i Organizacija za razvoj, informisanje i saradnju – OZ Petrovo iz Petrova, u saradnji sa Zavodom za zapošljavanje Republike Srpske, Filijala Doboj, pozivaju mlade ljude sa prostora Doboja i Petrova, da se prijave za program obuke stolara namještaja i/ili program obuke osposobljavanje šivača.

Poziv predstavlja sastavni dio aktivnosti projekta „Obuči se, zaposli se“ koji zajednički realizuju MDP Inicijative i OZ Petrovo uz finansijsku podršku Švajcarske agencije za razvoj i saradnju (SDC) kroz Projekat zapošljavanja mladih – YEP.

Predmetni programi obuke bide organizovani kroz teoretsku i praktičnu nastavu, u saradnji sa preduzedem d.o.o. Eco Line Petrovo. Pozivom je planirana obuka za ukupno 30 mladih ljudi. Ukupno trajanje obuke je 104 sata (24 sata teoretske obuke i 80 sati praktične obuke).

Na predmetni poziv mogu se prijaviti nezaposleni mladi, starosti od 18 do 30 godina, sa prostora Doboja i Petrova. Uslov jeste da imaju završenu najmanje osnovnu školu kao i da su prijavljeni u Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske. Prednost de imati kandidati sa prostora Doboja i Petrova kao i kandidati koji su pohađali i obuku u Klubu za traženje posla. Polaznicima obuke biće pokriveni troškovi osiguranja tokom trajanja obuke, troškovi toplog obroka kao i troškovi prevoza.

Svi zainteresovani svoje prijave mogu podnijeti na slijedeće adrese:

Centar za menadžment, razvoj i planiranje MDP Inicijative

Kralja Aleksandra 52, 74000 Doboj; 053 200 371; 053 200 373; info@mdpinicijative.ba

Organizacija za informisanje, razvoj i saradnju, OZ Petrovo

Trg Nemanjića bb, 74 317 Petrovo; 053 260 001; oz_petrovo@doboj.net 

Uz prijavu, kandidati trebaju dostaviti kratku biografiju (podatke o završenoj školi, prethodnom radnom iskustvu ukoliko postoji kao i naznaku za koji program obuke su zainteresovani). Svim polaznicima koji uspješno završe program obuke bide dodijeljeni sertifikati o završenoj obuci. Nakon završenog programa obuke, najboljim polaznicima bide omogudeno sticanje zaposlenja u okviru preduzeda d.o.o. Eco Line Petrovo.

Za sve dodatne informacije obratiti se na telefon 053 200 371 ili elektronski na info@mdpinicijative.ba.

Druge objave u kategoriji