Search

YEP Inicijative: projekat Mladi za mlade, Vijeća mladih općine Orašje

U okviru YEP Programa lokalnih NVO inicijativa podržan je i projekat Mladi za mlade Vijeća mladih općine Orašje. Cilj projekta je Cilj projekta je osigurati pretpostavke za provođenje Zakona o mladima FBiH i Zakona o volontiranju FBiH u procesima osnaživanja mladih, kroz obuke i podršku u osnivanju vlastitog biznisa, čime se u konačnici unapređuje primjena odredbi Zakona o mladima FBiH na lokalnom nivou.

Specifični ciljevi projekta su:

1. osnivanjem Lokalnog volonterskog servisa osigurati platformu za stvaranje mladih lidera i poduzetnika
2. uticati na promicanje svijesti kroz ideju poduzetnika/poduzetnice – stvoriti sliku uspješnog poduzetnika i koristiti takvu percepciju za napredak mladih
3. osigurati napredak mladih kroz obuke i podršku u realizaciji poslovnih ideja
4. konstantna podrška od strane Vijeća mladih prilikom pronalaženja grantova/investitora za moguće realizacije  poslovnih ideja
5. uspostaviti mehanizam saradnje sa poduzetničkim sektorom radi dijeljenja primjera najbolje prakse (uvjeti za stvaranje Benchmarking Procesa)

Primarna grupa korisnika projekta su mladi od 18 – 30 godina sa područja općine Orašje, koji su registrirani na Zavodu za zapošljavanje i završili su svoje formalno obrazovanje te koji imaju ideju, volju i želju da promjene našu zajednicu kroz samoinicijativu i uz podršku Vijeća mladih općine Orašje. Sekundarna grupa korisnika su ostali stanovnici iz regiona iz iste starosne grupe (18-30 godina), koji će imati priliku za napredak kroz obuke ili samoinicijativu.

Projektne aktivnosti

1. Formiranje Lokalnog volonterskog servisa Vijeća mladih općine Orašje
2. Izrada i implementacija programa rada Lokalnog volonterskog servisa Vijeća mladih općine Orašje
3. Realizacija StartUp biznis planova

Rezultati

1. Uspostava Lokalnog Volonterskog Servisa općine Orašje
2. Obučeno 50-100 mladih ljudi koji će svojim angažmanom u društvu biti u prilici da donesu promjene u svojim lokalnim zajednicama.
3. Podržane tri poduzetničke ideje koje će rezultirati zapošljavanjem minimalno 3 mlade osobe

 Partneri

1. Klub za traženje posla Orašje
2. Centar za poduzetništvo Orašje
3. Centar za poduzetništvo Osijek
4. Poduzetnički inkubator BIOS Osijek
5. Općina Orašje

Više informacija o Vijeću mladih Općine Orašje i YEP programu lokalnih NVO inicijativa dostupno je na sljedećem linku.

Druge objave u kategoriji