Search

O projektu

O projektu

Rezultati 3

Kroz implementaciju i koordinaciju reformskih procesa unaprijediti komunikaciju unutar javnih službi za zapošljavanju kao i prema poslodavcima, institucijama obrazovnog sistema i lokalnim vlastima sa ciljem

O projektu

Rezultati 2

Cilj očekivanih ishoda i aktivnosti planiranih unutar ovog projektnog rezultata je povećati učešće nezaposlenih i društveno isključenih mladih u korištenju novih modela zapošljavanja,  aktivnih mjera

O projektu

YEP timSA

Projekat zapošljavanja mladih (YEP), uz podršku Vlade Švajcarske, je  u prethodnoj fazi radio na unapređenju efikasnosti J.U. Zavod za zapošljavanje Republike Srpske i J.U. Služba

O projektu

Opšte informacije

Youth Employment Project – Projekat zapošljavanja mladih Projekat se implementira uz podršku Vlade Švajcarske #Novi pristupi na tržištu rada koji vode ka konkretnim rezultatima –