Search

Kladanj: Javni poziv za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja

Općina Kladanj i Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizira uz podršku Vlade Švicarske, pozivaju zainteresirane osobe nastanjene na području Kladnja da se prijave za sudjelovanje u programu podrške poduzetništvu kroz YEP Inkubator poslovnih ideja.

Kroz Inkubator, YEP i Općina Kladanj sudionicima osiguravaju podršku u jačanju osobnih poduzetničkih kapaciteta, razvoju modela i poslovnog plana za svoj poduhvat, tehničkoj implementaciji proizvoda i/ili usluga te mentorstvo u registriranju i razvoju posla.

Na kraju procesa inkubacije, polaznici će svoje poslove predstaviti stručnoj komisiji. Poslovnim poduhvatima koji dobiju pozitivnu ocjenu bit će ponuđen paket podrške koji uključuje investiciona sredstva za pokretanje biznisa te mentorsku podršku u oblastima u kojim se za to prepozna potreba.

Prijave je moguće podnijeti u periodu 22.01.2018 – 21.02.2018. godine. Popunjen formular i prateće dokumente moguće je predati u pismenoj ili elektronskoj formi. Pismena prijava se predaje u Šalter salu općine Kladanj (Općinski Načelnik – Služba za finansije poduzetništvo i lokalni ekonomski razvoj) a elektronsku prijavu moguće poslati na email adresu opcinakl@bih.net.ba ili alem.tabic@kladanj.ba.

Puni tekst Javnog poziva dostupna je na sajtu Općine Kladanj, uključujući i Formular za prijavu.

Druge objave u kategoriji