Search

Klix.ba: Broj nezaposlenih u Kantonu Sarajevo manji za četiri posto

Zaključno sa septembrom prošle godine na evidenciji nezaposlenih Službe bilo je registrovano 71.742 osobe, a krajem septembra 2016. godine 68.871. To je za 2.871 osobu ili 4 posto manje u odnosu na prošlu godinu.

Istovremeno, u Kantonu Sarajevo je u septembru 2015. godine, u ukupnom broju nezaposlenih 30.581 osoba je bila do 35 godina starosti, odnosno mladi, a krajem septembra 2016. godine, taj broj je 28.015 osoba, što je za 2.566 ili 8,4 posto manje. Nezaposlene mlade osobe , odnosno osobe do 35 godina čine 40,68 odsto od ukupnog broja nezaposlenih.

Na evidenciji nezaposlenih JU Služba za zapošljavanje Kanton Sarajevo Sarajevo trenutno je nezaposleno 21.694 osobe sa SSS (IV stepen), 18.791 NK osoba, 18.043 osobe sa KV osobe, te 8.563 osobe sa VSS.

Na evidenciji je najviše diplomiranih pravnika i ekonomista, koji se najviše i zapošljavaju a, slijede potom socijalni radnici, politolozi, maturanati gimnazije , ekonomski tehničari, prodavači i automehaničari.

U Službi je u toku realizacija Program sufinansiranja zapošljavanja pripravnika VSS, VŠS, SSS i KV stručne spreme za 475 pripravnika i to; 375 VSS i VŠS i 100 SSS i KV stručne spreme, kao i realizacija programa zapošljavanja po Uredbi Vlade Federacije, po kojoj je do sada u Kantonu Sarajevo zaposleno 260 osoba i to putem Program samozapošljavanja i Programa zapošljavanja mladih bez radnog iskustva.

Druge objave u kategoriji