Search

Klub za traženje posla Cazin: Prostorije biroa ne moraju biti prepreka!

Klub za traženje posla Cazin je počeo sa radom 2012. i tada je bio najuspješniji Klub sa prosječnom efikasnošću 40%. Međutim, zbog promjene ljudskih resursa na operativnom nivou program se nije uopšte provodio dvije godine, ali je od januara 2017.g. ponovo “reaktiviran” Klub, koji unatoč skromnim prostorijama kojima raspolaže Biro ponovo realizuje redovne aktivnosti. 

Svakako su primjer da ograničeni tehnički resursi ne moraju biti prepreka za uvođenje novog načina rada Službe, a da informacija i podrška u zaposlenju se može nezaposlenima pružiti i u malim salama, bez projektora i moderne opreme. Iako bi bilo idealno da Služba/Biro raspolaže sa većim salama u kojima mogu raditi sa 10 učesnika, čekati bolje uslove rada može potrajati godinama, a drugačiji pristup Službe treba provoditi odmah. 

Grupna podrška nezaposlenih mladih, usmjerenje i savjeti voditelja Kluba čine ovaj program posebnim, a investicije Vlade Švicarske putem Projekta zapošljavanja mladih (YEP) u program Kluba su najviše usmjerene na jačanje kapaciteta savjetodavaca, metode i alate za rad u grupi, promotivnu i konsultativnu podršku voditeljima Klubova. klub cazin

 

 

 

Druge objave u kategoriji