Search

Klub za traženje posla Ilijaš: Mladi preduzetnici predstavili nove mogućnosti za zapošljavanje

U sklopu redovnih aktivnosti Kluba za traženje posla Ilijaš organizovana je i posjeta preduzetnika i predstavnika Fondacije MOZAIK koji su najavili novu preduzetničku priču u Ilijašu koja bi ujedno trebala stvoriti 10 novih radnih mjesta.

Posebno raduje činjenica da se u svojstvu poslodavca predstavio mladi preduzetnik – vlasnike nove firme AXIS d.o.o. koja uskoro počinje sa radom u Ilijašu.

Okosnica rada firme Axis d.o.o. sastoji se u mašinskoj obradi i plasmanu pilećih nožica, prvenstveno na područje Indokine.Firma je nedavno registrovana, objekti su u pogonu, finaliziraju se i dozvole za nesmetan rad te se ubrzo očekuje i početak rada ove firme iza koje stoji Ensar Perčo, jedan od dobitnika glavne nagrade nedavno održanog “Turnira u poduzetništvu” u organizaciji EFSE (European Fund for South East Europe), fondacije koja ima za cilj finansijski i mentorski ojačati mala i srednja preduzeća širom BiH.

Članovima Kluba za traženje posla ali i predstavnicima ovog biroa već ranije je najavljeno da bi ova firma, u samom početku trebala zapošljavati do 10 radnika, dok je tendencija da se u narednih godinu dana taj broj udvostruči.

Klubovi za traženje posla su jedan od načina da se mladi aktiviraju i uključe u proces traženja posla te su ovakve aktivnosti direktna prilika da se nezaposleni upoznaju sa novim mogućnostima zapošljavanja na lokalnom tržitšu rada. U Kantonu Sarajevo trenutno je aktivno 7 Klubova za traženje posla, a od početka uspostave ove aktivne mjere u BiH 9615 mladih ljudi prošlo je kroz program obuke i podrške Klubova, a od ukupnog broja učesnika njih 4283 je pronašlo zaposlenje 6 mjeseci nakon ili tokom trajanja programa u Klubu, što je prosjek koji je jako dobar i nadmašuje veliku većinu aktivnih mjera koje se implementiraju u BiH.

Druge objave u kategoriji