Search

Klub za traženje posla uskoro i u Derventi

Projekat zapošljavanja mladih u sklopu aktivnosti na proširenju mreže Klubova za traženje posla unutar Zavoda za zapošljavanje Republike Srpske započeo je sa renoviranjem prostorija  pri Birou Derventa kako bi se stvorili preduslovi za početak rada Kluba za traženje posla.

Klub za traženje posla koji će uskoro započeti sa radom u Derventi, biće jedanaesti po redu u RS-u pored Klubova koji su uspostavljeni u Banja Luci, Gradiški, Nevesinju, Modriči, Novom Gradu, Rudom,  Srpcu, Doboju, Tesliću i Zvorniku. Klub za traženje posla predstavlja aktivnu mjeru zapošljavanja sa ciljem da se mladim osobama pruži podrška u traženju posla te poveća njihova zapošljivost na tržištu rada te je do sada 2.000 mladih osoba učlanjeno u Klubove za traženje posla širom BiH, a njih 25% se zaposlilo.

U Klubu se mogu steći znanja i vještine pisanja CV-ija, motivacionog pisma, pravilnog predstavljanja poslodavcima, kao i odgovarajućeg ponašanja na intervjuu za posao. Pored toga osnažuju se komunikativne sposobnosti i rad u timu te će  uskoro mladi Dervente koji se nalaze na evidenciji biroa duže od 6 mjeseci i imaju od 18 do 30 godina dobiti priliku da koriste mogućnosti koje će pružati i Klub u Derventi.

Projekat zapošljavanja mladih je izvršio obuku savjetodovca u Birou Derventa za sprovođenje grupnog savjetovanja i pružanja podrške mladim nezaposlenima u Klubu za traženje posla, te je preuzeo obavezu da kontinuirano radi na izgradnji kapaciteta savjetodavaca u biroima kako bi na što efikasniji način pomagali mladima da se integrišu na tržište rada.

Ova aktivnost implementira se u sklopu  Projekta zapošljavanja mladih (YEP) koji podržava Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC).

Druge objave u kategoriji