Search

Koncept Mobilnog biroa predstavljen mjesnim zajednicama u Brčko distriktu

U okviru planiranih aktivnosti, predstavnici Zavoda za zapošljavanje Brčko distrikta BiH su danas u saradnji sa Odeljenjem za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, održali sastanak sa predstavnicima mjesnih zajednica i prezentovali koncept rada Mobilnog biroa. Podsjećanja radi, Mobilni biro kao dodatnu uslugu za nezaposlene u teže dostupnim mjestima je pokrenula i dalje provodi Služba za zapošljavanje BPK Goražde. Slijedom njihovih dobrih iskustava, praksu preuzima Zavod za zapošljavanje BD kao i JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo. 

Zavod u Brčkom je u saradnji sa Projektom YEP, i uz podršku Službe za zapošljavanje BPK izradio Metodologiju rada Mobilnog biroa i Akcioni plan. Na sastanku sa mjesnim zajednicama utvrđene su lokacije Mobilnog biroa i dogovoren načine saradnje sa predstavnicima mjesnih zajednica.  Odeljenje za stručne i administrativne poslove Vlade Brčko distrikta BiH, koje su predstavljali šef odjeljenja Srđan Blažić i šef pododjeljenja za podršku mjesnim zajednicama i NVO Anica Radić-Savić su spremni da podrže uvođenje Mobilnog biroa, i uputili su pohvale Zavodu koji se odlučio na inovativan pristup u pružanju svojih usluga. Mobilni biro bi u Brčkom trebao započeti sa aktivnostima na terenu u drugoj polovini septembra.

 20793545_10209184912809211_171187027_o

 

 

Druge objave u kategoriji