Search

Konferencija: Socijalno preduzetništvo – izazovi i mogućnosti

U organizaciji CARE International Balkan, danas se održava Konferencija “Socijalno preduzetništvo, izazovi i mogućnosti” tokom koje će u nekoliko panela biti vođena diskusija o socijalnom preduzetništvu kao o jednom od mogućih modela za poticaj rasta zapošljavanja u BiH, ekonomskog osnaživanja žena, razvoja poslovnog ambijenta i sl.

Također, biće govora o zakonodavnom okviru koji se odnosi na uređenost ove oblasti, ali i o primjerima dobrih praksi naročito kada je u pitanju funkcionisanje zadruga i malog broja socijalnih preduzeća u BiH, te će biti govora o tome  koje su to najvažnije poteškoće sa kojima se susreću socijalni preduzetnici, naročito imajući u vidu činjenicu da se ovakvim vidom preduzetništva mogu rješavati pitanja na koja država putem svojih instrumenatna nema odgovor.

Tokom trećeg panela biće predstavljena  Platforma o socijalnom preduzetništvu na nivou FBiH (čiji je razvoj podržao YEP) te Platforma o socijalnom preduzetništvu na nivou RS, a biće govora i o mogućem formiranju Asocijacije za socijalno preduzetništvo kao modela samoregulacije rada u ovoj oblasti, iako bi se radilo o vrlo neformalnom obliku organiziranja zainteresovanih aktera.

 

 

Druge objave u kategoriji