Search

Konkurs za prijem volontera na praksu u kancelariju Vijeća Evrope u Sarajevu

ELSA Sarajevo traži motivisanog studenta prava ili mladog pravnika, zainteresovanog za područja ljudskih prava, demokratije i vladavine prava, spremnog da radi u skladu s načelima Vijeća Evrope, za poziciju volontera u kancelariji Vijeća Evrope u Sarajevu. Zadaci i obaveze volontera bit će određeni u skladu s njihovim sklonostima i potrebama kancelarije. Angažman zahtijeva osmosatno radno vrijeme tokom cijele sedmice. Od kandidata se očekuje jako dobro poznavanje engleskog jezika.

a) Informacije o praksi

Plaćena: ne (no kancelarija će obezbijediti osiguranje za slučaj povrede na radu. Volonter će dobiti certifikat na kraju prakse, kao i pismo preporuke od strane kancelarije, ukoliko angažman volontera bude zadovoljavajući)

Datum početka prakse: 29. oktobar 2014.

Trajanje prakse: 3-6 mjeseci

Broj volontera: 1

b) Pravo prijave na konkurs imaju studenti četvrte godina studija, studenti drugog ciklusa studija, odnosno pravnici sa završenim četverogodišnjim studijem.

c) Konkursna procedura

Kandidati trebaju dostaviti prijavu (preuzeti ovdje), CV i motivaciono pismo, na engleskom jeziku. U motivacionom pismu kandidati trebaju objasniti svoju motivaciju za prijavu na konkurs, njihovo razumijevanje ljudskih prava, pokazati inicijativu, te motivisanost za rad u dinamičnom okruženju kao što je kancelarija Vijeća Evrope u Sarajevu.

Dokumenti trebaju biti u .pdf formatu, s nazivom dokumenta u formi prezime_nazivdokumenta (npr. kovacevic_prijava, kovacevic_CV ili kovacevic_mletter).

Aplikacija treba biti dostavljena najkasnije do 26. oktobra 2014. do 23:59h, isključivo na e-mail adresu vpstep@elsa-sarajevo.org. Na isti e-mail kandidati se mogu obratiti sa upitima.

Nepotpune prijave, prijave koje budu dostavljene nakon ovog roka, kao i one koje budu upućene direktno kancelariji Vijeća Evrope u Sarajevu neće biti uzete u obzir.

Druge objave u kategoriji