Search

Koordinacijski sastanak: Osnaživanje ženskog preduzetništva u Dunavskoj regiji

Danas je u Sarajevu održan sastanak koji u fokusu ima implementaciju projekta koji finansira Evropska unija sa ciljem da se osnaži žensko preduzetništvo u Dunavskoj regiji. Projektne aktivnosti će na početku obuhvatati analizu stanja u odnosu na potencijal, prepreke i zakonsku legilsativu koja tretira učešće žena preduzetnika u ukupnom tržištu. Nakon toga će se provesti aktivnosti u cilju poboljšanja ne samo položaja žena – preduzetnica nego će se raditi na jačanju vještina, definisanju potrebnih sistema podrške što bi u konačnici trebalo rezultirati ravnopravnijim učešćem žena kada je u pitanju realni sektor. 

Sastanku su ispred Projekta zapošljavanja mladih (YEP) prisustvovali dr Ranko Markuš i Ivana Martinović. Rukovodilac Projekta, g.  Markuš je  prenio praktična iskustva koja YEP ima kada je u pitanju osnaživanje žena i pokretanje biznisa sa obzirom da je u toku implementacija YEP Inkubatora poslovnih ideja u kojem učestvuje određeni broj preduzetnica ali i koji, između ostalog, nastoji svakako osnažiti i pružiti adekvatnu podršku ženama preduzetnicama kako u finansijskom tako i u mentorskom kontekstu. 

 

Druge objave u kategoriji