Search

Ljetna škola “Drugačija sjećanja – Priče iz Hercegovine”

Inicijativa mladih za ljudska prava u BiH nastavlja sa aktivnostima organizacije obrazovnih programa i posjeta u toku ljeta, pa smo krajem augusta/kolovoza u Hercegovini. Zahvaljujući CCFD – Terre solidaire, po prvi put smo u mogućnosti organizirati jednu veću aktivnost u ovom dijelu BiH, a po modelu ranije orgnaiziranog kampa u Kozarcu i Prijedoru.

Pozivamo te da se prijaviš za učešće u ljetnoj školi „Drugačija sjećanja – Priče iz Hercegovine“, koja se održava od 25.08. do 30.08. u Stocu, sa posjetama Bileći, Čapljini, Širokom Brijegu, Mostaru i Sarajevu. Tema ljetne škole su različite perspektive historije u etničkim skupinama u Bosni i Hercegovini, kojima se bavimo na historijskim mjestima sukoba i zločina iz Drugog svjetskog rata i te rata 1991.-1995. godine.

Imaćeš priliku da razgovaraš o identitetima, saznati različite perspektive Drugog svjetskog rata, gledati dokumentarne filmove, razgovarati sa historičarima, aktivistima i svjedocima događaja, upoznati mjesta u kojima ranije niste bili.

Škola ima otvorenih 14 mjesta za ljude izvan Stoca, te 5 mjesta za mlade iz Stoca. Škola je otvorena za osobe koje imaju od 18 do 26 godina, aktivno govore engleski, žive u Bosni i Hercegovini, te su zainteresirani za pitanja historije, tranzicijske pravde i suočavanja sa prošlošću.

Prijavi se na e-mail nedim@yihr.org do 10.08. Spisak učesnika/učesnica će biti poznat 15.08.

Izabrani učesnici/učesnice će imati pokrivene troškove dolaska u Sarajevo, putovanja Sarajevo-Stolac, studijskih posjeta za vrijeme škole, smještaj u Stocu i Sarajevu, te pokrivene obroke za vrijeme škole. Po uspješno završenoj školi te realiziranim dodatnim aktivnostima evaluacije, pisanja eseja na teme vezane za sadržaj škole, učesnici/učesnice će dobiti certifikat kojim će se potvrditi njihovo učešće i stečena znanja.

Druge objave u kategoriji