Search

Lokalna partnerstva za zapošljavanje kao šansa za unapređenje ekonomske situacije u regiji

Jučer je u Sarajevu održan regionalni sastanak koji je organizovalo Vijeće za regionalnu saradnju (RCC) na temu Lokalnih partnerstava za zapošljavanje. U fokusu sastanka su bila iskustva zemalja u regiji u odnosu na implementaciju Lokalnih partnerstava – i kada je u pitanju forma njihovog djelovanja, ali i dosadašnji rezultati. Sastanak je moderirao dr Ranko Markuš, rukovodilac Projekta zapošljavanja mladih (YEP), a u sastanku su učestvovali pored predstavnika lokalnih zajednica i predstavnici javnih službi za zapošljavanje.

Vijeće za regionalnu saradnju (RCC) je operativno tijelo Procesa saradnje u
Jugoistočnoj Europi (SEECP) i predstavlja centralno mjesto regionalne saradnje. Ono djeluje i kao forum za stalnu uključenost međunarodne zajednice angažirane u regiji. Vijeće je usmjereno ka saradnji u Jugoistočnoj Europi koja je u vlasništvu i pod vodstvom regije, i koja podržava europske i euro integracije. Ključna uloga Vijeća je osmišljavanje i koordinacija razvojnih projekata, te stvaranje političkoga ambijenta koje će
omogućiti sveukupni ekonomski  i društveni napredak. 

 

Druge objave u kategoriji