Search

Lokalne inicijative: završena obuka za računovođe u Srpcu

U okviru lokalne inicijative “Lakše do posla u drvnom i metalskom sektoru u BiH”, YEP partner, udruženje Interfob iz Banja Luke je organizovao obuku za računovođe sa ciljem podsticanja mladih za samozapošljavanje u ovoj oblasti. U petak, 28. 11. 2014. godiine, obuka je završena održavanjem završnog testa za sve polaznike u prostorijama računskog centra Srednjoškolskog centra Srbac.

U realizaciji obuke za računovodstvo u Srpcu kao partneri učestvovali su i East Code Banjaluka, Klub za traženje posla Srbac, Srednjoškolski centar Srbac i WMTA Srbac.

U narednom periodu Interfob će organizovati dodjelu uvjerenja za sve polaznike koji su uspješno prošli obuku i završni test, a o čemu će svi biti blagovremeno obaješteni. U saradnji sa Klubom za traženje posla Srbac, YEP će nastaviti pratiti na koji način se uspjeh polaznika u edukaciji pretvara u konkretna zaposlenja. 

Druge objave u kategoriji