Search

Druženje sa novinarima: Osnovana dva socijalna preduzeća, razvijena Platforma o socijalnom/društvenom poduzetništvu u FBiH

Federalni zavod za zapošljavanje(FZZZ) je uz podršku Vlade Švicarske u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP) predstavio je danas u Sarajevu platformu o društvenom/socijalnom poduzetništvu u okviru koje je podržao osnivanje dva socijalna preduzeća. Riječ je o preduzećima 3DownPrint d.o.o. Sarajevo u kojem će biti zaposleni članovi porodica i osobe sa Down sindromom i ProFresh d.o.o. Sarajevo koja će zapošljavati žene žrtve nasilja u porodici.

„Federalni zavod za zapošljavanje je u saradnji sa YEP-om pripremio Platformu o socijalnom poduzeništvu. Dokument smo uputili federalnim ministarstvima rada i socijalne politike te razvoja poduzetništva i obrta sa nadom da ćemo ubrzo imati regulisan pravni okvir za razvoj socijalnog poduzetništva. Naše je opredjeljenje da  podržimo razvoj ove oblasti, razumijevajući socijalno poduzetništvo kao priliku da se na osnovima tržišne ekonomije da prilika određenim kategorijama društva koje će  svojim poslovnim djelovanjem dati doprinos ekonomskom razvoju, ali i rješavanju društvenih problema“, kazao je dr. Omer Korjenić, direktor FZZZ tokom druženja sa predstavnicima medija koje je organizirao YEP.

O Projektu zapošljavanja mladih (YEP) i učešću u uspostavljanju firmi socijalnog poduzetništva u BiH govorio je rukovodilac Projekta dr. Ranko Markuš.

„Cilj Projekta zapošljavanja mladih se ostvaruje kroz aktivnosti usmjerene ka reformi javnih službi za zapošljavanje i kreiranju radnih mjesta. U okviru kreiranja novih radnih mjesta snažno smo fokusirani na socijalno poduzetništvo. U sklopu naših aktivnosti smo podržali osnivanje dva društvena preduzeća koja će zapošljavati roditelje djece sa Down sindromom i žene žrtve porodičnog nasilja. Planiramo u naredne četiri godine uložiti još najmanje milion eura u otvaranje 60 socijalnih preduzeća, kroz koja će se zaposliti oko 600 osoba“, istaknuo je dr. Markuš.

Direktorica Fondacije lokalne demokratije, osnivača firme ProFresh d.o.o., Jasmina Mujezinović naglasila je da bh. koncept socijalnog poduzetništva podrazumijeva formiranje klasičnih preduzeća koja upošljavaju teško zapošljive kategorije.

„Kroz formiranje ProFresh d.o.o. pružamo mogućnost zasnivanja stalnog radnog odnosa ženama žrtvama nasilja u porodici. Ostvarenu dobit našeg socijalnog preduzeća na kraju godine ćemo ulagati u kreiranje novih radnih mjesta, proširenje kapaciteta itd“, naglasila je Mujezinović.

Sevdija Kujović, predsjednica Udruženja Život sa Down sindromom FBiH, osnivača socijalnog preduzeća 3DownPrint, istaknula je da u BiH ne postoji nijedna osoba sa Down sindromom koja ima radnu knjižicu.

„To nas je potaknulo da pokušavo vlastitim aktivnostima i doprinosom podržati osobe sa Down sindomom i njihove roditelje. Ovom prilikom pozivamo sve da nam povjere poslove printanja u različitim tehnikama, uključujući i 3D, da pokažemo našu osposobljenost i profesionalnost“, kazala je Kujović.

Nadalje je u okviru saradnje FZZZ-a i YEP-a razvijena je Platforma o socijalnom/društvenom preduzetništvu koja ja upućena Vladi Federacije BiH, sa ciljem da se onima koji se odluče za uspostavu socijalnih preduzeća osigura okvir u kojem mogu djelovati imajući u vidu mnoge nejasnoće i zakonsku neuređenost ove oblasti.

Podsjećanja radi Plafroma je razvijena nakon širih konsultacija zainteresovanih aktera, kroz četiri foruma o zapošljavanju mladih (Mostar, Zenica, Tuzla, Banja Luka), održanih u oktobru prošle godine, kada je potvrđen veliki interes mladih za temu socijalnog/društvenog poduzetništva. Na 12. Forumu (decembar 2015), u diskusiji sa velikim brojem aktera iz svih sektora, potvrđena je i nužnost legislativnog uređenja ove oblasti kao i izgradnje svijesti o tome šta je to socijalno/društveno preduzetništvo i koji su njegovi potencijali u integraciji različitih ranjivih grupa na tržište rada. Nakon što je tekst Platforma sa javnim pozivom za dostavljanje komentara bio objavljen na web stranici FZZZ-a, organizovana je i fokus grupa kako bi se približili stavovi o ovom pitanju.

 

Druzenje_Novinari_01

Druzenje_Novinari_09

Druzenje_Novinari_10

Druge objave u kategoriji