Search

10 startapa na Međunarodnoj konferenciji o medicinskom inžinjeringu i bioinžinjeringu

Međunarodna Konferencija o medicinskom i bioinženjeringu će se održati od 16. – 18. marta održava u Sarajevu. Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizuje uz podršku Vlade Švicarske, ranije je pozvao stručnjake, zainteresovane za razvoj inovacija u oblasti medicinskog i bioinženjeringa, da se prijave učešće na Konferenciji. Slijedom poziva pristiglo je deset aplikacija koje će biti predstavljene tokom Kongresa tokom sesije na temu razvoja industrije medicinskog i bioinženjeringa se održava drugog dana Kongresa, u petak 17. marta 2017. godine. 

U sklopu Konferencije YEP pruža podršku za realizaciju multidisciplinarne sesije na temu razvoja industrije zasnovane na medicinskom i bioinžinjeringu (Building a thriving Medical and Biological Engineering Industry in Bosnia and Herzegovina) koja je primarno namijenjena stručnjacima u ovoj oblasti, zainteresovanim za razvoj inovacija i njihovu transformaciju u uspješne startup kompanije. U okviru ove sesije koju će voditi dr Eddie Čustović, inovatorima će biti predstavljen i Innovation Hackathon koncept koji je prošle godine pokrenut u partnerstvu Projekta zapošljavanja mladih i Međunarodnog instituta inženjera elektrotehnike i elektronike (IEEE). Ovaj koncept, kroz koji je u 2016. godini 13 timova sa 8 tehničkih fakulteta u BiH razvilo i predstavilo svoje inovacije, će u ovoj godini biti proširen na nove oblasti, uključujući i medicinski inžinjering i bioinženjering.

Zainteresovani inovatori u oblasti medicinskog i bioinženjeringa, uključivanjem u Innovation Hackathon dobiće intenzivnu podršku u razvoju i validaciji poslovnih ideja. Inovacije sa komercijalnim potencijalom mogu dobiti i dodatnu podršku za razvoj biznis planova, seed i investicioni kapital te mentorstvo u različitim aspektima razvoja biznisa.

Više informacija o Projektu zapošljavanja mladih dostupno je na https://yep.ba,  a Konferenciji na https://cmbebih.com.

Druge objave u kategoriji