Search

Nastavak saradnje Službe za zapošljavanje Srednjobosanskog kantona i YEP-a

U cilju definisanja dalje saradnje u oblastima u kojima Projekat zapošljavanja mladih (YEP) može nastaviti pružati podršku Službi za zapošljavanje Srednjebosanskog kantona danas je u Travniku održan sastanak menadžmenta ove Službe, g. Željka Lončara te g.Marinka Krajine, sa rukovodiocem Projekta zapošljavanja mladih dr Rankom Markušem i Venesom Omerhodžić, višom stručnom saradnicom za sektor zapošljavanja. 

Sa time u vezi definirano je da će se podrška ovoj službi ogledati dijelom u tehničkoj podršci kao što je izrada nove web stranice sa ciljem unapređenja kvalitetnijeg informiranja klijenata – nezaposlenih i poslodavaca, te u stručnoj podršci kao što je standardizacija individualnog i grupnog savjetodavnog rada.

Jedan od prijedloga menadžmenta je da se u narednom periodu razviju preporuke za unapređenje unutarnje organizacije rada, a sve predložene aktivnosti su u skladu sa Planom rada Službe za zapošljavanje Srednjebosanskog kantona, ali i sa principima i elementima Reformskog paketa koji YEP uz podršku Vlade Švajcarske provodi u pet kantonalnih službi (Službi za zapošljavanje Tuzlanskog kantona, JSZZ Kantona Sarajevo, Službi za zapošljavanje Bosansko-podrinjskog kantona,  Hercegovačko-neretvanskoj županiji te Službi za zapošljavanje Županije Zapadnohercegovačke) i Zavodu za zapošljavanje Republike Srpske. 

Druge objave u kategoriji