Search

Nastavak saradnje sa Službom za zapošljavanje Estonije

Regionalni centar Službe za zapošljavanje Estonije u Talinu bio je domaćin posjete tima Projekta zapošljavanja mladih (YEP). Bila je ovo prilika da domaćini predstave organizaciju rada, usluge za nezaposlene i poslodavce, ali načine zakazivanja termina savjetodavaca u radu sa osobama koje su u savjetodavnom procesu i što je naročito važno da predstave ishode koji se postižu kada je u pitanju rad ove službe. Sa obzirom da estonska služba za zapošljavanje prednjači kada su u pitanju IT alati, savjetodavni procesi i prakse od naročite je važnosti uspostaviti kontinuiranu saradnju kako bi se u bh prenijele kvalitetna rješenja.

Tema posjete je bila i dalja saradnja u donosu na razmjenu iskustava i praksi koja je već uspostavljena  tokom radionica koju je Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švicarske organizirao sa ciljem unapređenja izrade i praćenja Individualnih planova zapošljavanja za zaposlenike bh službi. 

Također  je bilo govora o učešću predstavnika Službe za zapošljavanje Estonije na konferenciji koja će se održati u Sarajevu tokom oktobra u organizaciji WAPES- a i Agencije za radi zapošljavanje BiH na temu “Program -Garancija za mlade – prevencija nezposlenosti mladih”  kojoj će pored predstavnika javnih službi za zapošljavanja širom svijeta prisustvovati i akteri na tržištu rada u BiH, predstavnici JSZZ, donatora, resornih ministarstava. 

WAPES  je Svjetska asocijacija javnih službi za zapošljavanje koja okuplja skoro 85 JSZZ širom svijeta osnovana slijedom inicijative JSZZ-a Kanade,  Francuske, Njemačke Nizozemske, Švedske i SAD (i pored ILO predstavlja važnu posmatračku polugu za praćenje rada JSZZ-a)  koja organizira periodične konferencije, radionice, susrete menadžera i zaposlenika kako bi se razmijenjivala znanja, prakse i iskustva u radu, a u radu konferencije će učestovati i Projekat zapošljavanja mladih. 

Druge objave u kategoriji