Search

Reformski paket: konsultativni sastanak na izradi Strategije zapošljavanja FBiH 2017-2020

Danas se u Sarajevu održava konsulatativni sastanak u cilju izrade Strategije zapošljavanja FBIH 2017-2020 na inicijativu Federalnog ministrastva rada i socijalne politike nakon što duži vremenski period nije bilo strateškog dokumenta u odnosu na ovu oblast u FBIH, posljednja Strategija je obuhvatila period 2009-2013.g. 

Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švicarske već duži vremenski period provodi reformu Javnih službi za zapošljavanje pa je slijedom tog iskustva pružena stručna podrška pri izradi Strategije. Strategijom zapošljavanja definirano je pet međusobno povezanih ciljeva pa će se tako u postizanju drugog cilja – Povećanje učinkovitosti posredovanja JSZZ nastojati uvesti novoi model rada prema metodologiji koja je razvijena unutar YEP Reformskog paketa. Sa time u vezi radiće se na izradi Uputstva za rad biroa/ispostava kako bi sve službe u FBIH provodile iste procedure. Također, Strategijom su planirane   obuke za zaposlenike i certifikacija zaposlenika koji rade u savjetodavnom procesu što je već uobičajena praksa u implementaciji obuka koje provodi YEP.

 

Druge objave u kategoriji