Search

Mentoring program IMPAKT: Direktni rad sa preduzetnicima

U sklopu Mentoring programa Impakt tokom februara mjeseca 2019. godine nastavljaju se aktivnosti na pružanju mentorske i stručne podrške za preduzetnike sa područja Kantona Sarajevo, korisnike aktivne mjere samozapošljavanja Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo.

U skladu sa procjenjenim potrebama i utvrđenim prioritetnim oblastima za unapređenje poslovanja, korisnicima programa su dodjeljeni mentori iz datih oblasti koji će tokom direktnih posjeta i mentorskih sesija sa preduzetnicima raditi na analizi stanja, davanju preporuka i realizaciji aktivnosti na unapređenju određenih oblasti poslovanja.

Podsjećamo, Mentoring program Impakt realizira Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji podržava Vlada Švicarske, u saradnji sa Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo, a sa ciljem da se korisnicima aktivne mjere samozapošljavanja Službe, pored finansijske osigura i dodatna stručna i mentorska podrška u očuvanju i daljem razvoju njihovih poslovnih poduhvata.

U proteklom periodu održane su četiri obuke na teme koje su preduzetnici identificirali kao ključne za dalji razvoj njihovog poslovanja a to su upravljanje finansijama malog biznisa, pronalazak adekvatne radne snage, marketing i prodaja i digitalni marketing. Nakon obuka slijedi direktan rad i posjete preduzetnicima, odnosno pružanje direktne individualne stručne podrške u datim oblastima.

Druge objave u kategoriji