Search

Sastanak sa menadžmentom Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo

Unapređenje procesa rada – individualnog savjetovanja, naročito izrade individualnih planova zapošljavanja te nalazi polugodišnje evaluacije IPZ-ova nezavisne interne komisije JU Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo bile su neke od tema današnjeg sastanka sa menadžmentom, v.d. direktorom g.Bektom i rukovodiocem sektora za posredovanje u zapošljavanju, materijalnu i socijalnu sigurnost nezaposlenih osoba. 

Rukovodilac Projekta YEP g.Markuš je ovom prilikom istakao značaj monitoringa individualnog savjetovanja i podsjetio na tri načina praćenja a to su coaching savjetodavaca na radnom mjestu, periodična evaluacija/procjena kvalitete izrađenih IPZ-ova i na kraju sistem za mjerenje učinaka prema kojem je primjetan napredak efikasnosti Službe. 

Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo trenutno provodi dva od tri moguća načina praćenja, te je na današnjem sastanku zaključeno da se u narednom periodu realizuju dvije ključne aktivnosti kako bi se unaprijedio kvalitet IPZ-ova:

  • obuka savjetodavaca za izradu individualnih planova zapošljavanja kroz informacioni sistem/aplikaciju 
  • uspostava internog coachinga za savjetodavce u saradnji sa šefovima biroa.

Projekat YEP će pružiti podršku u realizaciji svih navedenih aktivnosti a imajući u vidu da je Služba za zapošljavanje Kantona Sarajevo u kojem su kroz ogledni biro testirane nove metode rada u protekle četiri godine napravila značajan napredak u unapređenju procesa rada i racionalizaciji resursa. 

Druge objave u kategoriji