Search

Mentoring program Impakt: Obuka iz oblasti marketinga

U srijedu 06.02.2019. godine održana je treća u nizu obuka u okviru Mentoring programa Impakt, a na temu Marketinga i prodaje.

Obuka je obuhvatala specifičnosti marketinga i prodaje za male poslovne poduhvate, te su učesnici imali priliku upoznati se sa načinima dolaska do klijenata i razvoja tržišta, razvoja kanala distribucije, formiranja cijena te oblikovanja proizvoda/usluge prema potrebama kupca.

Marketing i prodaja jedna je od oblasti identificiranih od strane preduzetnika,učesnika programa, kao ključnih u opstanku i daljem razvoju njihovih poslovnih poduhvata.

Obuke u okviru Mentoring programa Impakt nastavljaju se obukom na temu Promocije, tokom koje će učesnici programa imati priliku saznati više o instrumentima promocije njihovih proizvoda/suluga, sa posebnim akcentom na digitalni marketing.

Mentoring program Impakt realizira Projekat zapošljavanja mladih (YEP), koji podržava Vlada Švicarske, u saradnji sa Službom za zapošljavanje Kantona Sarajevo, a sa ciljem da se korisnicima aktivne mjere samozapošljavanja Službe, pored finansijske osigura i dodatna stručna i mentorska podrška u očuvanju i daljem razvoju njihovih poslovnih poduhvata.

Druge objave u kategoriji