Search

Osnovana Investiciona fondacija Impakt

Danas, 06.02.2019. u Registar fondacija Ministarstva pravde BiH, upisana je Investiciona fondacija IMPAKT. Osnivanje ove fondacije predviđeno je planom aktivnosti Projekta zapošljavanja mladih (YEP) kao važan rezultat koji, kroz održiv finansijski mehanizam, osigurava dugoročno djelovanje na jačanju preduzetničke klime u BiH.

Ključna djelatnost Fondacije će biti usmjerena ka jačanju trenutnih i budućih preduzetnika, kako bi svoje poslovne ideje pretvorili u uspješne biznise te proizvode i usluge plasirali na domaćem i međunarodnom tržištu. Pri tome će posebna pažnja biti posvećena oblasti socijalnog preduzetništva – odnosno inovativnih načina za rješavanje društvenih problema korištenjem preduzetničkih alata.

Investiciona fondacija Impakt (IIF) će nastaviti djelovati na principima koje je kroz svoje djelovanje promovisao Projekat zapošljavanja mladih: djelovanje na uzroke umjesto posljedica, partnerstvo sa svim zainteresovanim akterima, stalna i otvorena komunikacija sa javnošću, potpuna transparentnost u poslovanju i visok kvalitet usluga i podrške.

Već u narednim danima biće poduzete prve aktivnosti na pokretanju konkretnih aktivnosti Fondacije. Pozivamo vas da pratite Facebook stranicu Fondacije i uključujete se u njene aktivnosti.

Druge objave u kategoriji