Search

Mladi u Jelahu uz podršku UNDP i EU otvaraju Klub za traženje posla

Nakon Prijedora (https://yep.ba/klub-trazilaca-posla-u-prijedoru/) u još jednom gradu BiH mladi su odlučili da osnuju svoj klub za traženje posla, jer im biro za zapošljavanje nije bio u mogućnosti pružiti tu vrstu usluge. Takav pristup nije neuobičen u zapadnoj Evropi, gdje razne neformalne i formalne grupe organizuju klubove za traženje posla, kako bi se na što lakši način integrisali na tržište rada.

Jedinstvena organizacija mladih (JOM) Jelah implementira Projekat ”Centar za razvoj karijere mladih – CERK” u sklopu UNDP-ovog projekta ”Jačanje lokalne demokratije/demokracije III – LOD III” kojeg finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA) u iznosu od 2 miliona eura. Centar za razvoj karijere mladih će razviti i uspostaviti funkcionalne programe zapošljavanja, zagovarati obrazovne programe koji su usklađeni sa potrebama zajednice i tržištem rada, angažovati jedinicu lokalne samouprave odnosno općinsku administraciju u riješavanju problema nezaposlenosti mladih na području općine Tešanj. Razvit će sistem profesionalne orijentacije mladih već od osnovne škole, razviti nove i unaprijediti postojeće programe stipendiranja i zapošljavanja mladih, zatim razviti programe neformalnog obrazovanja i cjeloživotnog učenja kroz nevladine organizacije i udruženja te aktivno raditi na izgradnji podržavajućeg okruženja za (samo)zapošljavanje mladih zasnovano na saradnji javnog, privatnog i civilnog sektora. Tranzicija mladih iz obrazovanja u zaposlenost će biti olakšana, mogućnosti za zapošljavanje proširene i svima dostupne, a omladinsko poduzetništvo je prepoznato kao ključni mehanizam.

Sveukupni cilj projekta je podsticanje zapošljavanja i jačanje konkurentnosti mladih sa područja općine Tešanj na tržištu rada. Projekat će kroz sljedeće elemente doprinijeti realizaciji postavljenog cilja: CERK Profesionalna orijentacija, CERK Biznis akademija, CERK Info desk, CERK Klub za tražanje posla, CERK Biznis servis.

Klub za traženje posla koji bi trebao biti servis pri povremenom, privremenom i sezonskom zapošljavanju mladih. Zadatak Kluba je da pomogne i podrži mlade u pronalaženju posla, da prošire znanja i vještine, steknu nova dragocjena iskustva, izgrade odnos prema radu, pokažu svoja stvaralačka i kreativna umjeća i druge sposobnosti kojima raspolažu, a kojima će se svakako preporučiti budućem poslodavcu. Kroz klub organizovat će se studijske posjete drugim zadrugama ili klubovima za traženje posla.

Da bi mladi imali adekvatnu ponudu radnih mjesta klub će organizovati redovne radne sastanke sa poslovnim subjektima (kompanijama, maloprodajnim lancima, zanatskim i trgovačkim radnjama, bankama, hotelima, školama, sportskim udruženjima,…itd.) sa prostora općine Tešanj s ciljem uspostavljanja poslovne saradnje odnosno davanja podrške u radi u korištenju usluga kluba. Klub za traženje posla će inicirati saradnju svih ključnih aktera i dati podršku u kreiranju platforme za podsticanje (samo)zapošljavanja mladih i jačanje konkurentnosti mladih na tržištu rada u općini Tešanj.

Klub se bazira na članstvu, te radno angažovan preko kluba za traženje posla može biti angažovan učenik/ca, student/ica ili nezaposlen/a osoba starosti od 14 do 30 godina.

Kontakt:

+387 32 664 114

info@cerk.ba

Ul. Maršala Tita bb, 74264 Jelah,

Bosna i Hercegovina

 

Druge objave u kategoriji