Search

Mobilni biro planira nastaviti sa aktivnostima i u decembru

Služba za zapošljavanje BPK Goražde implementira inovativni pristup u radu sa nezaposlenima, i to najugroženijim kategorijama koje žive u udaljenim ruralnim naseljima. Svoje aktivnosti Služba planira provoditi u kontinuitetu, pa će tako i u decembru obilaziti lokacije Mobilnog biroa i pružati usluge kakve se pružaju u Službi u Goraždu. Projekat zapošljavanja mladih (YEP) uz podršku Vlade Švicarske pomaže razvoj inovativnih metoda i alata u radu službi, a s ciljem iznalaženja novih rješenja koja će koristiti nezaposlenim osobama u bržem zapošljavanju. Koncept Mobilnog biroa je kreiran uz pomoć stručnog tima Projekta zapošljavanja mladih (YEP), a izgledno je da će ovaj koncept i praksu iz Goražda preuzeti i još jedna javna služba za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini čime će se proširiti metodologija, čak i prije testnog perioda.

Ispod se nalazi slika sa planom Mobilnog biroa za decembar  2016.

plan-posjeta-mobilnog-biroa-za-decembar

 

Druge objave u kategoriji