Search

Mobilni biro predstavljen predsjednicima mjesnih zajednica Općine Hadžići

Predstavnici JU „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo,  uz podršku predstavnika Općine Hadžići, su jučer, 12.10.2017. godine, u prostorijama Općine Hadžići, održali sastanak sa predsjednicima mjesnih zajednica općine Hadžići. Tema sastanka je bila uvođenje tzv. Mobilnog biroa na poručju ove općine. Prisustnima su se obratili pomoćnici načelnika Općine Hadžići, rukovodilac Sektora za posredovanje u zapošljavanju i šef Biroa Hadžići. Na sastanku je predstavljen koncept rada Mobilnog biroa, te je tom prilikom i zatražena direktna saradnja sa predstavnicima Općine Hadžići, koordinatorom za rad mjesnih zajednica, sekretarom mjesnih zajednica i sa svih 17 predsjednika mjesnih zajednica u općini Hadžići. Mobilni biro je nova usluga i mogućnost za nezaposlene osobe, prijavljene na evidencije za nezaposlene osobe u Birou Hadžići.

Namjenjen je ciljnjoj grupi nezaposlenih osoba: nezaposlene osobe u ruralnim, udaljenim i manje dostupnim dijelovima općine, a posebno osobe koje pripadaju ugroženoj/ranjivoj kategoriji (višečlane porodice koje su prijavljene na Biro Hadžići, nepokretne, stare i iznemogle osobe, kao i bolesne osobe, koje ne mogu lično doći u prostorije Biroa Hadžići). Nezaposlene osobe će u Mobilnom birou moći dobiti usluge: redovnog javljanja, izdavanja Uvjerenja o vođenju na evidenciji za nezaposlene osobe, te usluge informisanja, savjetovanja i upućivanja na aktivne mjere zapošljavanja. Zaposlenici Biroa Hadžići će u najavljenim terminima, koji će biti najavljen predsjednicima mjesnih zajednica, posjećivati udaljene lokacije i tom prilikom pružati gore pobrojane usluge za nezaposlene osobe iz ciljne kategorije. Sve radnje će se obavljati u prostorijama mjesnih zajednica, koje budu odabrane za ovu aktivnost. U narednim danima, dogovoreno je na sastanku, će se obavijetiti stanovništvo, o uvođenju tzv. Mobilnog biroa, te će dobiti više informacija od predsjednika mjesnih zajednica. Tom prilikom je rečeno da se sve nezaposlene osobe iz ciljne kategorije, mogu javiti predsjednicima mjesnih zajednica i prijaviti se za ovu uslugu, kako bi se formirali spiskovi istih. Također, dogovoreno je da se mapiraju lokacije koje će posjetiti predstavnici JU „Službe za zapošljavanje Kantona Sarajevo“ Sarajevo, kako bi se u realizaciju krenulo u što skorije vrijeme. Više informacija, svi zainteresovani, mogu dobiti u Birou Hadžići.

Inovativna mjera Mobilni biro je kreirana u sklopu Projekta zapošljavanja mladih (YEP), a koja je testirana i implementira se više od godinu u Službi za zapošljavanje BPK, a Zavod za zapošljavanje Brčko distrikta je ovog mjeseca također započeo sa implementacijom mjere. 

Druge objave u kategoriji