Search

Mogućnosti sa www.berzarada.ba predstavljene učesnicima Kluba za traženje posla u Sarajevu

Koliko su nezaposleni upoznati sa dostupnim informacijama o tržištu rada, mogućnostima i da li ih koriste, te u kojoj mjeri trenutačna ponuda portala za informisanje odgovara njihovim potrebama su neke od tema o kojima se danas diskutovalo u radionici Kluba za traženje posla (Sarajevo). U sklopu radionice u Klubu, gost predavač je bila Anela Tvica – administratorka Berzarada.ba, a ujedno i članica Kluba za traženje posla, koja je grupi nezaposlenih približila motive volontiranja u informisanju te je nastojala dobiti povratne informacije o tome koliko su mogućnosti koje se postavljaju adekvatne i koliko pomažu Klubu za traženje posla. Današnja grupa mladih učesnica (100% učešće žena) Kluba uglavnom koriste već poznate portale za pretragu poslova, gdje nisu imale mnogo uspjeha, dok berzarada.ba nudi i nešto više od baze poslova, ona otvara mogućnost za lični profesionalni razvoj, razvoj vještina i izgradnju suverenog stava na tržištu rada. U uvodnoj prezentaciji, predstavnica Projekta YEP Venesa Omerhodžić je ukratko predstavila projektne aktivnosti koje su usmjerena na nezaposlene, te ih podsjetila da savjetodavci i voditelji Klubova imaju zadatak da im pomognu u traženju posla i da im budu podrška u čitavom procesu, ali i da oni imaju obaveze kao aktivni tražioci posla da svakodnevno rade na rješavanju svog statusa, i da prevazilaze tradicionalne načine i pretrage na osnovu objavljenih konkursa,  već da projektno i samoinicijativno razmišljaju koje usluge mogu ponuditi poslodavcima i kako mogu doprinijeti preduzećima u kojima žele raditi.

Podrška zajednice i grupe  su važni u mnogim segmentima našeg života, kada izgubimo posao, sigurnost korisno je da imamo grupu za podršku koja će nam pomoći da ojačamo vještine traženja posla, koje će nam biti potrebne cijeli život a ne samo do narednog zaposlenja.

 

Screenshot 2016-07-11 13.23.38

Druge objave u kategoriji