Search

Mostar: Javni poziv za učešće u YEP inkubatoru poslovnih ideja

Grad Mostar i Projekt zapošljavanja mladih (YEP), koji se realizira uz podršku Vlade Švicarske, pozivaju zainteresirane osobe nastanjene na području grada Mostara da se prijave za sudjelovanje u programu podrške poduzetništvu kroz YEP Inkubator poslovnih ideja.

Kroz Inkubator, YEP i Grad Mostar sudionicima osiguravaju podršku u jačanju osobnih poduzetničkih kapaciteta, razvoju modela i poslovnog plana za svoj poduhvat, tehničkoj implementaciji proizvoda i/ili usluga te mentorstvo u registriranju i razvoju posla.

Na kraju procesa inkubacije, polaznici će svoje poslove predstaviti stručnom povjerenstvu. Poslovnim poduhvatima koji dobiju pozitivnu ocjenu bit će ponuđen paket podrške koji uključuje investiciona sredstva za pokretanje biznisa te mentorsku podršku u oblastima u kojim za to prepozna potreba.

Poziv je otvoren od 08.01. – 08.02.2018. godine. Pismena prijava se predaje u Centar za usluge građana Grada Mostara, ulica Adema Buća 19, 88104 Mostar sa naznakom „za Službu za privredu / gospodarstvo“ dok je elektronsku prijavu moguće poslati na email adresu mirna.trcalo@mostar.ba.

Potpuni tekst Javnog poziva dostupan je na web sajtu Grada Mostara. Potpune informacije možete dobiti u Službi za privredu/gospodarstvo Grada Mostara, ulica Braće Fejića broj 51 ili na telefon 036/505 531.

 prijavni obrazac.xls (43.5 KiB)

 YEP Incubator Public Call for Entrepreneurs.pdf (503.0 KiB)

Druge objave u kategoriji