Search

Najava: Forum službi zapošljavanja “Upravljanje reformama u javnim službama za zapošljavanje”

Forum službi zapošljavanja je zamišljen kao zajednička platforma javnih službi za zapošljavanje i resornih ministarstava, koju koordinira Agencija za rad i zapošljavanje BiH, uz tehničku podršku Vlade Švicarske u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP). Ovakav način rada posebno dolazi do izražaja u sveobuhvatnoj reformi pred kojom se nalazi sistem službi za zapošljavanje u Bosni i Hercegovini.

Screenshot 2016-06-21 17.20.47

Upravljanje reformama u javnim službama za zapošljavanje je tema ovosedmičnog sastanka u okviru Foruma službi zapošljavanja koji je uspostavljen s ciljem koordinacije i uspostave mehanizma za međusobno učenje i razmjenu dobrih praksi. Sastanak će se održati u Sarajevu, u četvrtak 23.juna 2016.godine a svoje učešće su potvrdili rukovodioci svih službi za zapošljavanje sa kojima se Projekat YEP obavezao da će raditi na implementaciji Reformskog paketa (ZZZRS, SZZKS, SZZTK, ZZZBD, SZZBPK, SZZHNŽ/K). Moderator sastanka je Meri Lorenčič, ključna ekspertica Projekta zapošljavanja mladih (YEP), i bivša uposlenica Zavoda za zapošljavanje Slovenije, sa velikim iskustvom u razvoju službi za zapošljavanje u Hrvatskoj, Makedoniji, Crnoj Gori, Srbiji a bila je i direktorica European Training Foundation za Bosnu i Hercegovinu.

Slijedeći ključne korake iz akcionih planova Strategije jačanja funkcije posredovanja u FBiH, nacrtu Strategije zapošljavanja Republike Srpske 2016-2020 učesnici će diskutovati o upravljanju procesom reforme, planiranju uvođenja novih metoda rada na području Zavoda/službe iz čega bi trebali proizaći ključni ciljevi, šta se želi postići reformom, te identificirati ključne prepreke u provođenju novih metoda rada koji se propagiraju reformskim paketom.

Ovaj sastanak ujedno služi kao planski sastanak za definisanje podrške u okviru podrške, imajući u vidu kredit Svjetske banke i Strateški planski dokument EU. Kreditni prijedlog Svjetske banke uvažio sve dosadašnje napore i dokumente koje je razvio švicarski projekat, te ih je predočio u indikatore koji su u skladu sa indikatorima Projekta YEP.

Jako je važno da službe za zapošljavanje jasno definišu strateške ciljeve, te da učestvuju u onim projektima tehničke podrške koji im pomažu u ostvarivanju njihovih ciljeva, kako u smislu razvoja infrastrukture tako i razvoju ljudskih kapaciteta.

Skraćena agenda sastanka:

VRIJEME AKTIVNOST
9:30 Registracija učesnika
10:00 – 10:30 Otvaranje Foruma

 • Siniša Veselinović, Agencija za rad i zapošljavanje BiH

Švajcarski portfolio zapošljavanja mladih u periodu 2016-2020.

 • Mersiha Alijagić, Ambasada Švajcarske

Reforma javnih službi za zapošljavanje

 • Meri Lorenčič, YEP
10:30 – 11:45 Upravljanje organizacionim promjenama u kontekstu Reformskog paketa

 • Ciljevi reforme: Šta se želi postići?
 • Upravljanje reformom i uloga menadžmenta
 • Strategija i planiranje uvođenja novog načina rada na području Službe/zavoda
 • Komuniciranje uvođenja promjena (interna  komunikacija)
 • Ključni izazovi, prepreke u sprovođenju reforme (ljudski kapaciteti, pravni okvir i infrastruktura)
11:45 – 12:15 Pauza
12:15 – 12: 45 Upravljanje promjenama u primjeni novih metoda i principa rada:

 • Primjena novih metoda, alata i principa rada
 • Koordinacija reformskih napora i donatora
12:45 – 14:00 Ljudi kao agenti promjena

 • Kompetencijski okvir i standardi kvalitete u poslovnim procesima javnih službi za zapošljavanje
 • Analiza potreba za obukom
14:00 – 14:30 Zaključci: Uspjeh u transformaciji

Siniša Veselinović, ARZBiH

Venesa Omerhodžić, YEP

 

14:30

 

Ručak

Druge objave u kategoriji