Search

Javna rasprava o Strategiji zapošljavanja u Doboju: Mali interes onih kojih se zapošljavanje treba ticati

Danas je u Doboju održana javna rasprava o Strategiji zapošljavanja Republike Srpske, uz podršku Vlade Švajcarske u okviru Projekta zapošljavanja mladih. Ono što je karakterisalo i ovu javnu raspravu je mali interes socijalnih partnera, posebno poslodavaca i sindikata kojih se Strategija direktno tiče. Značajan interes su pokazale nevladine organizacije koje su posebno bile zainteresovane za pitanja socijalnog preduzetništva i programe zapošljavanja ugroženih kategorija. 

Pomoćnik ministra za rad i zapošljavanje Republike Srpske Mira Vasić rekla je da je na dvije održane javne rasprave o Nacrtu strategije zapošljavanja Srpske od 2016-2020. godine zaključeno da je potrebno da se uvežu sve oblasti tržišta rada sa obrazovanjem i da se ide u brže zapošljavanje kategorija koje teško dolaze do posla.

Vasićeva je nakon javne rasprave u Doboju istakla da je Narodna skupština Nacrt strategije zapošljavanja Republike Srpske usvojila 26. maja i odredila da se u narednih 60 dana obave javne rasprave, od kojih su četiri već obavljene u Banjaluci, Istočnom Sarajevu, Trebinju i danas u Doboju.

“Naša je želja da kroz prijedloge i sugestije, ako ima potrebe, revidiramo postavljene strateške i operativne ciljeve kojima su obuhvaćeni svi strateški dokumenti Republike Srpske, počev od Razvojnog plana i programa, Ekonomske politike i strategija drugih resora”, dodala je Vasićeva.

Ona naglašava da su dva osnovna strateška cilja – povećanje zaposlenosti i ekonomska aktivnost stanovništva, kao i održavanje postojećih i otvaranje novih radnih mjesta.

Vasićeva pojašnjava da svaki od ovih strateških ciljeva ima po šest operativnih ciljeva koji imaju niz mjera i aktera kako bi se uvezali svi resori i kako bi došlo do smanjenja broja nezaposlenosti.

Ona je posebno naglasila aktivnosti na izdvajanju zdravstvenog osiguranja sa evidencije Zavoda za zapošljavanje.

“To znači da će sva nezaposlena lica, počev od 1. januara 2017. godine zdravstvenu zaštitu ostvarivati kod Fonda zdravstvenog osiguranja kao i do sada, samo neće opterećivati Zavod za zapošljavanje prijavama i odjavama, nego će se Zavod isključivo baviti posredovanjem u zapošljavanju, većom saradnjom i povezanošću poslodavca sa nezaposlenim licem s ciljem da se to lice što prije zaposli”, istakla je ona.

Vasićeva kaže da je planirana i izrada novog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o posredovanju u zapošljavanju, koji je vezan za ovu strategiju, i Zakona o evidencijama u oblasti rada i zapošljavanja, tako da bi sa 31. decembrom, pod uslovom da se usvoje sva tri ova dokumenta, pokušali da se Zavod za zapošljavanje i drugi resori bave isključivo povećanjem zaposlenosti, ekonomske aktivnosti nezaposlenih lica, a da bude manje socijalnih slučajeva i izdvajanja za njih.

Javne rasprave biće održane i u Bijeljini i Prijedoru. Podršku realizaciji javnih rasprava pružila je Vlada Švajcarske u okviru Projekta zapošljavanja mladih (YEP) u sklopu uspostavljanja šire strateške saradnje YEP-a sa Ministarstvom rada i boračko-invalidske zaštite RS. Strategija zapošljavanja je iznimno važan dokument koji za naredni četverogodišnji period predviđa veliki broj intervencija u oblastima pravnog okvira (naročito povezanost sa sistemom obrazovanja), poslovnog okruženja i zapošljavanja u privredi te podrške preduzetništvu i socijalnom preduzetništvu.

Druge objave u kategoriji