Search

NAJAVA: Svečano otvaranje Biroa Gradačac u sklopu implementacije "Reformskog paketa"

JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona će sutra (13. jula) svečano  otvoriti rekonstruisani Biro za zapošljavanje u Gradačcu, sa početkom u 11 sati na platou ispred Biroa u ulici Ibrahima Kapetanovića bb.

Cilj rekonstrukcije bio je prilagođavanje fizičkog prostora novim metodama rada koje će Služba provoditi u narednom periodu. Nove metode tiču se razdvajanja administrativnih od savjetodavnih usluga, a sve u cilju bržeg i efikasnijeg pružanja usluga prema nezaposlenim i poslodavcima.

Predstavnici Službe su u septembru 2015. godine potpisali Memorandum o suradnji i realizaciji “Reformskog paketa” sa Projektom zapošljavanja mladih – YEP od kada su zajedničkim naporima uspjeli rekonstruisati Biro Gradačac, pripremiti projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju još 5 općinskih biroa, te edukovati veći broj zaposlenika Službe za rad po novim procedurama. Realizaciju Reformskog paketa  u okviru Projekta zapošljavanja mladih podržava Vlada Švicarske.

Rekonstruisani Biro Gradačac posjeduje moderno uređene prostorije, tehničku opremu i zaposlenike sa razvijenim vještinama pružanja savjeta za kvalitetno i brzo traženje zaposlenja, te kvalitetno posredovanje.

“Biro posjeduje šalter salu, salu za grupna savjetovanja, kao i kancelarije za individualna savjetovanja. Ovakav princip pružanja usluge nezaposlenim licima i poslodavcima odgovara modernim evropskim standardima. Reforma omogućava više vremena za kvalitetniji rad sa tražiocima usluga, intenzivniju suradnju sa poslodavcima, a uz izradu kvalitetnog individualnog plana zapošljavanja sa nezaposlenim licem njegovu efikasniju integraciju na tržište rada”, ističe direktor JU Službe za zapošljavanje TK, Senad Muhamedbegović.

Nakon rekonstrukcije Biroa Gradačac, planirano je prenošenje pozitivne prakse i na ostale općinske biroe u Kantonu, pri čemu će Biro Tuzla predstavljati Ogledni biro iz kojeg će se metode rada prenositi na preostale. Biroi čiji prostori će biti prilagođeni novom načinu rada, pored Biroa Gradačac su biroi Tuzla, Kladanj, Gračanica, Srebrenik, Banovići, Živinice i Kalesija. U prethodnom periodu, Projekat zapošljavanja mladih je pomogao da se pri Službi za zapošljavanje, u Kalesiji, Lukavcu, Živinicama i Tuzli uvede aktivna mjera Klub za traženje posla namijenjen dugoročno nezaposlenim osobama, a uz čiju je pomoć u ove tri lokacije više od 300 mladih pronašlo posao.

Otvaranju Biroa Gradačac prisustvovat će Premijer TK, Bego Gutić, Ministrica za rad i socijalnu politiku TK, Danijela Simić, v.d. direktor Federalnog zavoda za zapošljavanje, Omer Korjenić, zamjenik direktora za saradnju Ambasade Švicarske u BiH David Kramer, direktor GOPA-e, Ranko Markuš, te drugi brojni zvaničnici i predstavnici institucija i organizacija sa područja Tuzlanskog kantona, kao i brojni poslodavci.

 Slike: Vanjski izgled Biroa Gradačac poslije i prije rekonstrukcije

Gradačacbiro Gradacac

Druge objave u kategoriji