Search

Sastanak radne grupe Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona

Danas je održan sastanak Radne grupe Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona u cilju analize dosadašnjih infrastrukturnih aktivnosti, te preostalih obaveza kako bi se što prije omogućili prostorni preduslovi za punu implementaciju novog modela rada sa klijentima.

Vlada Švicarske je u saradnji sa Službom za zapošljavanje TK do sada pomogla otvaranje novih prostorija u biroima Tuzla, Banovići, Gradačac, te se ovaj i naredni mjesec očekuje otvaranje novih prostorija biroa u Kladnju i Kalesiji. Zajedno sa Projektom će u narednom periodu biti pokrenute aktivnosti na biroima Srebrenik, Gračanica i Lukavac, ali zbog izmjena investicionog plana i velikih ulaganja, Radna grupa je danas donijela odluku o aktivnostima za svaku pojedinačnu lokaciju, na čijoj realizaciji će se krenuti u narednom periodu.

Adaptacija prostorija je jedan od tehničkih preduslova koji treba biti ispunjen kako bi se mogle isporučivati kvalitetne savjetodavne usluge, grupna i individualna savjetovanja, motivacioni seminari, predselekcija i selekcija kandidata, informativni seminari o pravima i obavezama, sastanci sa ključnim poslodavcima koji imaju potrebu za radnicima te mnoge druge aktivnosti za koje su potrebne pristojne kancelarije biroa. 

Druge objave u kategoriji