Search

Nastavak trenda rasta nezaposlenosti mladih u svijetu

Međunarodna organizacija rada (ILO) objavila je studiju o globalnim trendovima zapošljavanja u 2014 godini. Prema ovoj studiji, očekuje se da će mladi biti naročito pogođeni slabim i neravnomjernim oporavkom od globalne rececije. Studija navodi procjenu od 74.5 miliona nezaposlenih mladih u svijetu u 2013 godini, što je skoro za 1 milion više u poređenju sa 2012. Globalna stopa nezaposlenosti mladih je dostigla 13.1% što je skoro tri puta više od stope nezaposlenosti starijih kategorija. Dodatno, broj mladih koji nemaju zaposlenje a nisu ni u sistemu obrazovanja i obučavanja (Neither in Employment nor in Education or Training – NEET) nastavlja globalni rast i na najvišoj je tački od početka rececije. U određenom broju zemalja ovaj broj je dostigao skoro jednu četvrtinu populacije mladih od 15 – 29 godina.
Puni tekst Studije je dostupan ovdje.

Druge objave u kategoriji