Search

Razvoj novih kanala za komunikaciju službi za zapošljavanje sa nezaposlenima

Profil Federalnog zavoda za zapošljavanje na društvenoj mreži Facebook nedavno je premašio brojku od 10.000 „lajkova“.

Moderne prakse  unapređenja rada javnih službi zahtijevaju pored  korištenja uobičajnih metoda i  upotrebu  novih alata kako bi se javne službe zazapošljavanja približile svojim korisnicima. Jedan od najefikasnijih načina komunikacije je korištenje socijalnih mreža.

U cilju uspostavljanja što uspješnije i brže interakcije sa korisnicima – poslodavcima i nezaposlenim osobama – a u skladu sa savremenim komunikacijskim trendovima, Federalni zavod za zapošljavanje je u 2012. godini uspostavio zvaničan profil na ovoj društvenoj internet mreži i time komunikacijski kanal sa korisnicima učinio još prohodnijim.

Redovne obavijesti u vezi sa aktivnostima Federalnog zavoda za zapošljavanje i kretanjima na tržištu rada – kako u Bosni i Hercegovini tako i na globalnom planu – učinile su da se broj članova povećava rapidno svaki dan.

Pozivamo sve zainteresirane da – ukoliko su u mogućnosti – postanu naši članovi na društvenoj mreži Facebook https://www.facebook.com/federalnizavod.zazaposljavanje.7 i time sebi osiguraju blagovremene informacije o našim aktivnostima i drugim relevantnostima u vezi sa tržištem rada.

Jedan od novih komunikacionih kanala koji je razvio Federalni zavod za zapošljavanje je web stranica, čiji je razvoj podržao Projekat zapošljavanja mladih (YEP) i Švajcarska agencija za razvoj i saradnju (SDC). 

 

(Sarajevo, 29.1.2014. godine)

Druge objave u kategoriji