Search

Neophodna saradnja Ambasade Švicarske i Vijeća za regionalnu saradnju na projektima reforme javnih službi za zapošljavanje

U martu ove godine je Vijeće za regionalnu saradnju (RCC) zajedno sa Međunarodnom organizacijom rada započeo realizaciju trogodišnjeg projekta s ciljem osnaživanja ministarstava rada i zavoda za zapošljavanje u pripremi mjera koje mogu pomoći zapošljavanju i otvaranju novih radnih mjesta. „Platforma za zapošljavanje i socijalna pitanja“ (ESAP) je regionalni projekat kojeg sa 3 miliona eura finansira Evropska komisija dok će ga u Albaniji, Bosni i Hercegovini, na Kosovu*, u Crnoj Gori, Srbiji i Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji zajednički realizirati Vijeće za regionalnu saradnju i Međunarodna organizacija rada.

Cilj projeka je da se ojačaju regionalna saradnja i institucionalni kapaciteti nacionalnih uprava, organizacija poslodavaca i organizacija radnika, te da im se omogući da izrade i efikasno provedu reforme socijalne politike i tržišta rada u sklopu procesa proširenja Evropske unije.

Regionalna saradnja će se podsticati kroz online platformu, te kolegijalne susrete, razmjene iskustava i procjene. Mjere će biti fokusirane posebno na skupine koje su najugroženije kada je riječ o zapošljavanju, poput žena i mladih. Dio tih mjera odnosi se na prekvalifikaciju radne snage, ali pritom se ne misli na klasične prekvalifikacije usmjerene na starije skupine, nego na razvoj određenih vještina koje trenutno nedostaju posebno mladima, poput prvog zaposlenja putem kojeg mladi mogu steći to početno radno iskustvo.

Tim povodom je jučer održan sastanak između rukovodioca RCC projekta gdin Nand Shani-ja, te zamjenika direktora za saradnju u ambasadi Švicarske Davida Kramera i rukovodioca Projekta zapošljavanja mladih (YEP) Ranka Markuša. Svi prisutni su istakli značaj uspostavljanja saradnje između ova dva projekta posebno na pitanjima reforme javnih službi za zapošljavanje u skladu sa modelom na kojem rade YEP i Svjetska banka, te na uspostavljanju sistema za upravljanje učincima kako u BiH, tako i u regionu. Koordinacija međunarodne pomoći i reformskih napora je od izuzetnog značaja za Bosnu i Hercegovinu, ukoliko je stvarna namjera da reforme uspiju.

(foto: rukovodioc RCC projekta gdin Nand Shani)

Druge objave u kategoriji